Agenda

Kennismaken groep 1i

17 december 2019

Groep 1I (Instroomgroep) start op dinsdag 7 januari 2020. De leerlingen krijgen op dinsdag en donderdag juf G.C. van Leeuwen-Stigter en op woensdagmorgen juf A.H. Doesburg.

Dinsdag 17 december is er een kennismakingsmoment voor de toekomstige leerlingen van groep 1I. Het gaat om de leerlingen die tussen 2 oktober 2019 en 31 maart 2020 vier jaar zijn geworden of hopen te worden. De leerlingen worden van 14.30-15.15 uur op school verwacht voor een kennismaking met hun toekomstige jufs, klasgenootjes en klaslokaal. Ouders mogen bij de kennismaking aanwezig zijn. Het lokaal is bij binnenkomst via de kleuteringang aan de linkerkant te vinden.


Terug naar het activiteitenoverzicht