Agenda

Ouderavond met spreker

22 januari 2020

In januari 2020 zal de tweejaarlijkse ouderavond worden gehouden. Bij het zoeken van een geschikt thema proberen we steeds zo dicht mogelijk bij de opvoedingssituatie te blijven. Allerlei onderwerpen zijn in de achterliggende jaren gepasseerd. Momenteel zetten de scholen zich in om te komen tot een programma rond het thema seksuele opvoeding. In het artikel Seksuele opvoeding, een taak van ouders én school (elders in het Schoolnieuws) geven we een uitleg over waarom we hiermee bezig zijn. Het thema is van dien aard dat het nodig is dat school en ouders de handen ineen slaan om dit gedeelte van de opvoeding gestalte te geven.

De ouderavond met spreker zal ook georganiseerd worden rondom dit thema. Mevrouw A. Teerds-Gertenbach hoopt een lezing te houden over “spreken in de seksuele opvoeding”. Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk ouders op deze avond aanwezig zijn, worden deze keer twee avonden georganiseerd, één in Opheusden en één in Ochten. Voor Opheusden is dit op woensdag 22 januari 2020 in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan de Reigerstraat. In Ochten wordt de avond gehouden op woensdag 12 februari 2020 in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland aan het Katsland. Beide avonden zullen aanvangen om 19.30 uur en worden geopend door de weleerwaarde heer ds. W. Mouw. Naast de ouders zijn belangstellenden op deze avond van harte welkom. We hopen velen van u op deze ouderavonden te ontmoeten.

Aan het eind van de avond zal een collecte gehouden worden t.b.v. de gesprekskringen van Schouder aan schouder. Van harte aanbevolen!


Terug naar het activiteitenoverzicht