Nieuwsoverzicht

 • Omgangsregels - 22 november 2019
  De komende weken staan de volgende omgangsregels centraal: Houd de school schoon, dat vinden we allemaal heel gewoon. De toestellen en materialen in school en op het plein, gebruiken we waarvoor....
   
 • Meekijken in de klas - 22 november 2019
  Het vak van juf of meester is een prachtig vak. Om anderen dat ook te laten ervaren, openen van 9 t/m 13 december 100 christelijk-reformatorische scholen hun deuren. Zowel voor scholieren als voor zij....
   
 • Adviesraad - 18 oktober 2019
  Dinsdag 15 oktober vergaderde de Adviesraad. Voor de drie scholen werden de jaarverslagen, de schoolplannen met de meerjarenplanningen van de drie scholen bekeken en besproken. Ook werden de schoolond....
   
 • Parro - 18 oktober 2019
  Inmiddels is de app Parro in gebruik. De voorbereidingen om alle ouders aan deze app te koppelen heeft de nodige tijd en energie gekost. De app is gebruikt voor het inplannen van de luistergesprekke....
   
 • Kinderboekenweek - 20 september 2019
  Dit jaar rond het thema: Op reis Niet de bestemming, maar het vervoer erheen staan centraal. We denken bij het thema aan: Verhalen uit de Bijbel over mensen die op reis waren zoals Ab....
   
 • Gouden weken - 20 september 2019
  “De scholen zijn weer begonnen”, een veel gelezen uitspraak aan het begin van een nieuw schooljaar. Samen met ouders, kinderen en leerkrachten is er een begin gemaakt met het nieuwe schooljaar. Voor....
   
 • Schoolgids - 20 september 2019
  De eerste schooldag is aan uw oudste kind de nieuwe schoolgids meegegeven. De meest actuele versie is ook op de website geplaatst. Enkele schoolregels willen we u onder uw aandacht brengen: D....
   
 • Luistergesprekken - 20 september 2019
  De eerste avond met luistergesprekken is inmiddels achter de rug. De ouders van de leerlingen van de groepen 1 hoefden niet op school te komen. Zij krijgen een ouderbezoek van de juf. Het is dan wel....
   
 • Schouder aan schouder - 16 juli 2019
  …een avondje Schouder aan Schouder niet alleen leerzaam, maar ook echt gezellig is? …het heel verfrissend is om eens te horen hoe een ander iets aanpakt in de opvoeding? …je heel veel (h)erken....
   
 • Actie HVC - 15 juli 2019
 • CITO-Eindtoets - 28 mei 2019
 • Integraal huisvestingsplan - 28 mei 2019
 • Ledenvergadering VCOG - 26 april 2019
 • Presentjes contactavonden - 28 maart 2019
 • Personeel - 28 maart 2019
 • Zwemgeld - 28 maart 2019
 • Stagiaires - 28 maart 2019
 • Zwemmen - 26 februari 2019
 • Terugblik schoonmaak - 26 februari 2019
 • Nieuw leerlingmeubilair - 18 december 2018