Nieuwsoverzicht

 • Oudercontacten - 17 december 2019
  Op onze school hechten wij veel waarde aan het contact met u als ouder. U kent uw kind immers het beste. Wij willen dan ook de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk afstemmen met u. Daarom gebeu....
   
 • Omgangsregels - 17 december 2019
  De komende weken staan de volgende omgangsregels centraal: Ons taalgebruik is correct, over een ander spreek ik met respect. Er is er één die praat, zodat luisteren beter gaat. ....
   
 • Stimuleren water drinken op school - 17 december 2019
  In het voorjaar van 2020 willen we het drinken van (kraan)water onder leerlingen gaan stimuleren. Vaker kiezen voor drinken van (kraan)water is gezond, goedkoop, zorgt ervoor dat kinderen minder suike....
   
 • Aanmelding nieuwe leerlingen - 17 december 2019
  Ouders van kleuters die vóór 1 januari 2022 vier jaar hopen te worden, kunnen hun kinderen aanmelden op onze school. Woont u in Kesteren en bent u kerkelijk aangesloten bij é....
   
 • Verkorten middagpauze? - 17 december 2019
  De scholen in Opheusden hebben het voornemen om in januari een peiling onder de ouders te houden. In deze peiling zal u worden gevraagd hoe u aankijkt tegen het verkorten van de middagpauze met 15 m....
   
 • Meekijken in de klas - 22 november 2019
  Het vak van juf of meester is een prachtig vak. Om anderen dat ook te laten ervaren, openen van 9 t/m 13 december 100 christelijk-reformatorische scholen hun deuren. Zowel voor scholieren als voor zij....
   
 • Adviesraad - 18 oktober 2019
  Dinsdag 15 oktober vergaderde de Adviesraad. Voor de drie scholen werden de jaarverslagen, de schoolplannen met de meerjarenplanningen van de drie scholen bekeken en besproken. Ook werden de schoolond....
   
 • Parro - 18 oktober 2019
  Inmiddels is de app Parro in gebruik. De voorbereidingen om alle ouders aan deze app te koppelen heeft de nodige tijd en energie gekost. De app is gebruikt voor het inplannen van de luistergesprekke....
   
 • Kinderboekenweek - 20 september 2019
  Dit jaar rond het thema: Op reis Niet de bestemming, maar het vervoer erheen staan centraal. We denken bij het thema aan: Verhalen uit de Bijbel over mensen die op reis waren zoals Ab....
   
 • Gouden weken - 20 september 2019
 • Schoolgids - 20 september 2019
 • Luistergesprekken - 20 september 2019
 • Schouder aan schouder - 16 juli 2019
 • Actie HVC - 15 juli 2019
 • CITO-Eindtoets - 28 mei 2019
 • Integraal huisvestingsplan - 28 mei 2019
 • Ledenvergadering VCOG - 26 april 2019
 • Presentjes contactavonden - 28 maart 2019
 • Personeel - 28 maart 2019
 • Zwemgeld - 28 maart 2019