Nieuwsoverzicht

 • Passend thuisonderwijs - 3 april 2020
  Wat ons opvalt uit de contacten die we met u hebben, is dat alle ouders zich enorm inzetten om het schoolwerk goed op te pakken. Ouders doen hun best om de lesstof te begrijpen en hebben de intentie....
   
 • Kinderopvang - 3 april 2020
  De school biedt ook een opvangmogelijkheid voor kinderen die niet thuis kunnen zijn omdat één van de ouders werkzaam is in een cruciaal (vitaal) beroep. Deze week heeft de school nieuwe bepalingen....
   
 • Omgangsregels - 20 maart 2020
  De komende weken staan de volgende omgangsregels centraal: Ga als mama/papa het zegt naar binnen, zodat het thuisonderwijs spoedig kan beginnen. Ook thuis ben je (soms) met velen, 't is logisch ....
   
 • Bezoek GBS - 20 maart 2020
  Op 13 februari bezocht groep 7A de GBS in Leerdam. Na een presentatie over de doelstelling en het werk van deze stichting gingen de jongens en meisjes in groepjes aan het werk om een opdrachtenboekje ....
   
 • Schoolmaatschappelijk werk (SMW) - 20 maart 2020
  Het eerstvolgende spreekuur van onze schoolmaatschappelijk werker, mevrouw Ten Hove-Roubos, gaat niet door. Hebt u echter behoefte aan steun nu alle kinderen thuis zijn? Hebt u om andere redenen steun....
   
 • School gesloten - 16 maart 2020
  Gisteren heeft onze regering opnieuw maatregelen afgekondigd die vanaf vandaag, maandag 16 maart, van kracht zijn geworden. Het onderwijs kan niet volledig worden gesloten, maar al het mogelijke m....
   
 • Zendingsgeld - 21 februari 2020
  De afgelopen twee maandagen was het zendingsgeld bestemd voor het vertaalwerk ten behoeve van de Una-Bijbel op Papoea, een project van de ZGG. Het is merkbaar dat de leerlingen gestimuleerd worden e....
   
 • Stimuleren water drinken op school - 21 februari 2020
  In de schoolkrant van december hebt u gelezen dat we het drinken van water onder leerlingen gaan stimuleren. Het is toch heerlijk dat er uit de kraan lekker drinkwater komt!? Wat een gemak; het is e....
   
 • Terugblik schoonmaak - 21 februari 2020
  Woensdag 5 februari is onder leiding van onze ouderhulp door veel moeders de school weer schoongemaakt. We willen de ouderhulp en alle moeders die hieraan hebben meegewerkt heel hartelijk bedanken! Fi....
   
 • Verkorten middagpauze - 21 februari 2020
 • Adviesraad - 25 januari 2020
 • Stagiaires - 25 januari 2020
 • Cito-toetsen - 25 januari 2020
 • Ouderavond - 25 januari 2020
 • Muziekwedstrijd News2Learn - 25 januari 2020
 • Oudercontacten - 17 december 2019
 • Aanmelding nieuwe leerlingen - 17 december 2019
 • Verkorten middagpauze? - 17 december 2019
 • Meekijken in de klas - 22 november 2019
 • Parro - 18 oktober 2019