Nieuwsoverzicht

 • Omgangsregels - 20 september 2019
  De komende weken staan de volgende omgangsregels centraal: Wees netjes, rustig en beleefd, zodat je het goede voorbeeld geeft. Ga bij de bel rustig naar binnen, zodat we spoedig kunnen beginnen.....
   
 • Kinderboekenweek - 20 september 2019
  Dit jaar rond het thema: Op reis Niet de bestemming, maar het vervoer erheen staan centraal. We denken bij het thema aan: Verhalen uit de Bijbel over mensen die op reis waren zoals Ab....
   
 • Gouden weken - 20 september 2019
  “De scholen zijn weer begonnen”, een veel gelezen uitspraak aan het begin van een nieuw schooljaar. Samen met ouders, kinderen en leerkrachten is er een begin gemaakt met het nieuwe schooljaar. Voor....
   
 • Schoolgids - 20 september 2019
  De eerste schooldag is aan uw oudste kind de nieuwe schoolgids meegegeven. De meest actuele versie is ook op de website geplaatst. Enkele schoolregels willen we u onder uw aandacht brengen: D....
   
 • Luistergesprekken - 20 september 2019
  De eerste avond met luistergesprekken is inmiddels achter de rug. De ouders van de leerlingen van de groepen 1 hoefden niet op school te komen. Zij krijgen een ouderbezoek van de juf. Het is dan wel....
   
 • Schouder aan schouder - 16 juli 2019
  …een avondje Schouder aan Schouder niet alleen leerzaam, maar ook echt gezellig is? …het heel verfrissend is om eens te horen hoe een ander iets aanpakt in de opvoeding? …je heel veel (h)erken....
   
 • Parro - 16 juli 2019
  Vanaf 1 juli maken we gebruik van de app Parro. Dit is een gebruiksvriendelijke en veilige app die gekoppeld is aan ParnasSys, ons schooladministratieprogramma. Omdat de ouders tegenwoordig het best....
   
 • Actie HVC - 15 juli 2019
  Er is veel geld opgehaald voor de stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen). Erg benieuwd waren we naar de opbrengst! Op donderdag 4 juli is het prachtige bedrag van € 10.560,78 overhandigd aan dhr.....
   
 • CITO-Eindtoets - 28 mei 2019
  De groepen 8 hebben bij de Cito-Eindtoets een gemiddelde score van 539,8 gehaald. Vorig jaar was het 538,6. Daarmee scoort de school ruim boven het landelijk gemiddelde van 535,7. We zij....
   
 • Integraal huisvestingsplan - 28 mei 2019
 • Adviesraad - 26 april 2019
 • Ledenvergadering VCOG - 26 april 2019
 • Presentjes contactavonden - 28 maart 2019
 • Personeel - 28 maart 2019
 • Zwemgeld - 28 maart 2019
 • Stagiaires - 28 maart 2019
 • Zwemmen - 26 februari 2019
 • Terugblik schoonmaak - 26 februari 2019
 • Adviesraad - 25 januari 2019
 • Nieuw leerlingmeubilair - 18 december 2018