Nieuwsoverzicht

 • Zendingsgeld - 21 februari 2020
  De afgelopen twee maandagen was het zendingsgeld bestemd voor het vertaalwerk ten behoeve van de Una-Bijbel op Papoea, een project van de ZGG. Het is merkbaar dat de leerlingen gestimuleerd worden e....
   
 • Omgangsregels - 21 februari 2020
  De komende weken staan de volgende omgangsregels centraal: Wees netjes, rustig en beleefd, zodat je het goede voorbeeld geeft. Ga bij de bel rustig naar binnen, zodat we spoedig kunnen beginnen.....
   
 • Stimuleren water drinken op school - 21 februari 2020
  In de schoolkrant van december hebt u gelezen dat we het drinken van water onder leerlingen gaan stimuleren. Het is toch heerlijk dat er uit de kraan lekker drinkwater komt!? Wat een gemak; het is e....
   
 • Terugblik schoonmaak - 21 februari 2020
  Woensdag 5 februari is onder leiding van onze ouderhulp door veel moeders de school weer schoongemaakt. We willen de ouderhulp en alle moeders die hieraan hebben meegewerkt heel hartelijk bedanken! Fi....
   
 • Verkorten middagpauze - 21 februari 2020
  Van de gezinnen heeft 66,3% gereageerd op de peiling 'Verkorten middagpauze'. De uitslag is als volgt: Nieuwe schooltijden: 75%. Houden zoals het nu is: 25%. Gebruik maken van overblijven....
   
 • Adviesraad - 25 januari 2020
  Dinsdag 17 december vergaderde de Adviesraad. Voor de drie scholen werd de begroting 2020 toegelicht en besproken. Voor onze school is, binnen de oudergeleding van de Adviesraad, dhr. P. de Vries uit ....
   
 • Stagiaires - 25 januari 2020
  Eind januari en begin februari zal Antonia van Soest uit Kesteren als stagiaire P2 van de Hogeschool De Driestar aanwezig zijn in groep 2A. Van het Van Lodenstein College te Kesteren loopt Angelique ....
   
 • Cito-toetsen - 25 januari 2020
  Inmiddels zitten we in de periode dat er Cito-toetsen afgenomen worden om daarmee de ontwikkeling van de leerlingen op reken-, spelling- en (begrijpend) leesgebied te volgen. Dat vraagt heel wat conce....
   
 • Ouderavond - 25 januari 2020
  Fijn dat we ouders van onze school hebben gezien en ontmoet bij de gehouden ouderavond, waar mevr. A. Teerds-Gertenbach gesproken heeft over 'Spreken in de seksuele opvoeding'. De collecte van deze a....
   
 • Muziekwedstrijd News2Learn - 25 januari 2020
 • Oudercontacten - 17 december 2019
 • Aanmelding nieuwe leerlingen - 17 december 2019
 • Verkorten middagpauze? - 17 december 2019
 • Meekijken in de klas - 22 november 2019
 • Parro - 18 oktober 2019
 • Kinderboekenweek - 20 september 2019
 • Gouden weken - 20 september 2019
 • Schoolgids - 20 september 2019
 • Luistergesprekken - 20 september 2019
 • Schouder aan schouder - 16 juli 2019