Adviesraad

18 oktober 2019

Dinsdag 15 oktober vergaderde de Adviesraad. Voor de drie scholen werden de jaarverslagen, de schoolplannen met de meerjarenplanningen van de drie scholen bekeken en besproken. Ook werden de schoolondersteuningsprofielen van de drie scholen bekeken alsmede de jaarverantwoording betreffende de middelen voor werkdrukvermindering. De Adviesraad is ook voor u in het leven geroepen. Als er zaken zijn betreffende de school, waarover u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die bij de leden van de oudergeleding neerleggen. Dit zijn dhr. P. de Vries (Caspersstraat 29 te Opheusden) en dhr. G. J. Broekhuis (Carvonestraat 25 te Kesteren).Terug naar het nieuwsoverzicht