Agenda

Hieronder een overzicht van de activiteiten van de komende tijd.

6-12 -  Ondersteuningsteam
6-12 -  Contactavond
6-12 -  Bestuursvergadering VCOG
8-12 -  Contactavond
16-12 -  Kennismaken groep 1I
20-12 -  Kennismaking groep 1I
21-12 -  Vergadering Adviesraad
21-12 -  NIO-afname groep 8A
26-12 -  Kerstvakantie eerste dag
6-01 -  Kerstvakantie laatste dag
10-01 -  Start instroomgroep (Groep 1I)
17-01 -  Aanmeldingsavond nieuwe leerlingen
24-01 -  Bestuursvergadering VCOG
31-01 -  Ouderavond met spreker
1-02 -  Lesvrije dag
14-02 -  Zorgoverleg kleuters
27-02 -  Voorjaarsvakantie eerste dag
3-03 -  Voorjaarsvakantie laatste dag
8-03 -  Biddag
7-04 -  Goede Vrijdag
10-04 -  Tweede Paasdag
11-04 -  Lesvrije dag
24-04 -  Meivakantie eerste dag
27-04 -  Koningsdag
5-05 -  Meivakantie laatste dag