Agenda

Kijkavond

24 mei 2022

Ieder jaar wordt er op onze school aandacht gegeven aan cultuureducatie. Hierbij wisselen we af tussen beeldende kunst, muziek, boeken/illustraties en cultureel erfgoed. Helaas was dit de afgelopen twee schooljaren niet uitvoerbaar. Wat is uitgesteld, hebben we inmiddels weer opgepakt. De aandacht voor dit schooljaar gaat uit naar het cultureel erfgoed. Het thema waar we over gaan werken is "Speuren naar vroeger".

Speuren naar vroeger

In de periode van 17 mei t/m 24 mei zal er in iedere groep een onderwerp worden uitgewerkt dat hiermee te maken heeft. Deze projectweek wordt afgesloten met een kijkavond (dinsdag 24 mei). Afhankelijk van de mogelijke coronamaatregelen zullen we te zijner tijd bepalen wie er worden uitgenodigd voor deze kijkavond.


Terug naar het activiteitenoverzicht