Agenda

Contactavond

6 december 2022

In de week van 21 november ontvangen ouders via Parro een bericht om uw kind(eren) in te schrijven voor de contactavonden op dinsdag 6 of donderdag 8 december. Naast de leerkrachten zijn de intern begeleiders (juf M.J. van Brenk-Willemsen en juf J.G. Vlot-Heierman), de leerkracht van de Breinbrekers (juf S.A. van Manen-Hootsen) en ondergetekende op afspraak beschikbaar voor een gesprek. In het geval dat u een gesprek met genoemde personen wilt aangaan, kunt u dit via de administratie (thuisman@rehoboth-opheusden.nl) kenbaar maken.

De Oekraïense en Nederlandse (gast)ouders kunnen zich niet inschrijven. Zij ontvangen binnenkort een uitnodiging op welke datum en op welk tijdstip ze worden verwacht voor een gesprek met de Nederlandse en Oekraïense leraren.


Terug naar het activiteitenoverzicht