Agenda

Contactavond

30 maart 2023

Na de voorjaarsvakantie ontvangt u via Parro een bericht om uw kind(eren) in te schrijven voor de contactavonden op dinsdag 28 en donderdag 30 maart.

Naast de leraren zijn de intern begeleiders (juf M. van Brenk-Willemsen en juf J.G. Vlot-Heierman), de leraar van de Breinbrekers (juf S.A. van Manen-Hootsen) en ondergetekende op afspraak beschikbaar voor een gesprek. In het geval dat u een gesprek met genoemde personen wilt aangaan, kunt u dit via de administratie (thuisman@rehoboth-opheusden.nl) kenbaar maken.

Omdat de ouders van de leerlingen van groep 8A al gesprekken over het advies naar het voortgezet onderwijs hebben gevoerd, zijn deze contactavonden alleen bedoeld voor de leerlingen van groep 1I tot en met groep 7.

De Oekraïense en Nederlandse (gast)ouders kunnen zich niet inschrijven. Zij ontvangen een uitnodiging op welke datum en op welk tijdstip ze worden verwacht voor een gesprek met de Nederlandse en Oekraïense leraren.


Terug naar het activiteitenoverzicht