Agenda

Zorgoverleg kleuters

24 oktober 2023

Dinsdagmiddag 24 oktober vindt er vanaf 13.15 uur zorgoverleg plaats over de leerlingen van de groepen 1 en 2. Hierdoor zijn de kleuters ís middags vrij. De leerlingen van de Nieuwkomersklas worden deze middag gewoon op school verwacht. De andere data dat er zorgoverleg plaatsvindt en dat alleen de kleuters een dinsdagmiddag vrij hebben staan vermeld in de agenda.


Terug naar het activiteitenoverzicht