Agenda

Luistergesprekken

17 september 2020

Aan het begin van het schooljaar zullen de luistergesprekken plaatsvinden. Het is waardevol om aan het begin van het schooljaar kennis te maken met de nieuwe leerkracht(en) en ouders de gelegenheid te geven informatie en behoeften van hun kind(eren) te delen met de leerkracht(en).

Ter voorbereiding op deze luistergesprekken ontvangt u in de tweede schoolweek na de zomervakantie voor elk kind een vragenformulier. Dit vragenformulier kunt u thuis rustig lezen, invullen en vervolgens meenemen tijdens het luistergesprek. Het formulier blijft daarna op school bij de leerkracht. Op donderdag 17 september en dinsdag 22 september wordt er voor de leerlingen van de groepen 2 t/m 8 een luistergesprek gehouden. Wilt u deze avonden alvast vrijhouden?

Ouders van leerlingen uit groep 1 ontvangen dezelfde vragenlijst met de vraag deze ingevuld in te leveren bij de leerkracht. Deze vragenlijst wordt besproken tijdens het ouderbezoek, wat bij de leerlingen uit groep 1 wordt afgelegd in de periode tussen de zomer- en voorjaarsvakantie. We hopen en vertrouwen erop dat deze gesprekken zullen bijdragen aan een goede ontwikkeling van uw kind(eren).


Terug naar het activiteitenoverzicht