Geschiedenis

25 jaar Rehobothschool (1991-2016)

De toename van het aantal leerlingen op de Eben-Haëzerschool heeft er toe geleid dat er in Opheusden uitbreiding van het basisonderwijs nodig was. Een nieuwe school was gewenst en in 1991 werd de Rehobothschool geopend. De naam Rehoboth kunnen we terugvinden in Genesis 26:22: daarom noemde hij zijn naam Rehoboth, en zeide: want nu heeft ons de HEERE ruimte gemaakt.

Het was in 2016 25 jaar geleden dat de schooldeuren van de Rehobothschool voor het eerst werden geopend. Al die jaren heeft de Heere in zijn goedheid willen geven dat het onderwijs aan onze leerlingen zijn voortgang mocht hebben. We hopen dat de Heere dit onderwijs heeft willen zegenen en voor de onbekende toekomst ook wil bestendigen.

De geschiedenis van 25 jaar Rehobothschool staat beknopt beschreven in een jubileumkrant. Een prachtig lees- en kijkboek met veel foto’s ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig jubileum in 2016!

100 jaar VCOG (1910-2010)

Een honderdjarige, die er nog jong en fris uitziet. Zo is het onderwijs van de Vereniging tot het verstrekken van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag (VCOG) te typeren.
De vereniging waartoe de school behoort is in 1910 opgericht. Het doel van de oprichters was duidelijk: niet een kerkelijke, maar een christelijke school.

Hoewel er sprake is van een meer dan honderdjarige, is de school wat inrichting en onderwijs betreft volledig bij de tijd gebleven. Sterke groei kenmerkte jarenlang de school. Lokaal na lokaal, maar ook school na school kon (bij)gebouwd worden.

De Rehobothschool is gebouwd in 1991. Dat was nodig omdat de Eben-Haëzerschool te klein werd. Aan het begin van de 21e eeuw is er nog een nieuwe loot aan de onderwijsstam geplaatst: de Sébaschool in Ochten (2006).

Bijna duizend kinderen komen dagelijks ‘onder de beademing van Gods Woord’, zoals een van de medeoprichters, ds. G.H. Kersten, het kernachtig uitdrukte. Een grote verantwoordelijkheid!

De geschiedenis van de VCOG staat beschreven in het boek ‘Eeuw uit, eeuw in ...’, een prachtig lees- en kijkboek wat uitgegeven is ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum in 2010. Ieder nieuw lid van de vereniging ontvangt dit boek bij aanmelding. Een aanrader!