Nieuwsoverzicht

 • Schoolregels - corona - 26 maart 2021
  Enkele schoolregels brengen we (soms met een aanpassing) onder uw aandacht:. De laatste weken merken we dat er bij de kleuteringang en in de kleuterhal teveel ouders aanwezig zijn. Ouders breng....
   
 • Quarantainebeleid - 19 februari 2021
  Als school hebben we opnieuw nagedacht over de invulling van het onderwijs voor de momenten dat we met ziekte of quarantaine te maken krijgen en vervanging niet mogelijk is en fysiek lesgeven niet i....
   
 • Heropening school - 8 februari 2021
  Afgelopen dinsdag heeft ons kabinet het besluit genomen om de scholen te openen. Van belang is om het onderwijs aan te bieden binnen de regelgeving die de overheid stelt en dat afgestemd is op onze ....
   
 • Aangepast beleid - 8 februari 2021
  Vrijdag 5 februari hebt u een extra Nieuwsbrief ontvangen over de heropening van de school. Daarna ontvingen we echter het besluit dat het beleid om kinderen op school toe te laten, is aangescherpt: ....
   
 • Cito-toetsen - 5 februari 2021
  In de maand februari worden jaarlijks de halfjaarlijkse toetsen afgenomen om daarmee (ten opzichte van een half jaar geleden) de ontwikkeling van de leerlingen op reken-, spelling- en leesgebied ....
   
 • Tuinvrijwilligers - 22 januari 2021
  Jaarlijks wordt de tuin rondom onze school netjes bijgehouden. Snoeiwerkzaamheden en ander tuinwerkzaamheden vinden periodiek plaats door onze vrijwilligers. Hier zijn we erg blij mee! Mooie, gr....
   
 • Vervolg passend thuisonderwijs - 14 januari 2021
  Ook voor de komende week zal het thuisonderwijs worden ingezet op de wijze zoals het nu ook gaat. We vragen uw opnieuw aandacht voor de volgende zaken: Meester Hoogendoorn zal zorgen voor d....
   
 • Aanmelding nieuwe leerlingen - 19 december 2020
  De ouders van kleuters die vóór 1 januari 2023 vier jaar hopen te worden en hun oudste kind willen aanmelden zijn dinsdag 12 januari 2021 van harte welkom op onze aanmeldingsavond die om....
   
 • Uit het bestuur - 19 december 2020
  Het jaar 2020 ligt bijna achter ons. We zien met elkaar terug op een jaar waarin veel gepasseerd is. De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op uw persoonlijk leven, maar niet te vergeten ook....
   
 • Start thuisonderwijs - 18 december 2020
 • Omgangsregels - 5 december 2020
 • Corona-nieuws - 5 december 2020
 • Gouden weken - 21 september 2020
 • Parro - 21 september 2020
 • Schoolgids 2020-2021 - 21 september 2020
 • Gewijzigde lestijden - 29 augustus 2020
 • Ouderhulp - 17 juli 2020
 • Nieuwe methode voor taal en lezen in groep 3 - 17 juli 2020
 • Schoolkrant - 17 juli 2020
 • Actie ZGG - 27 juni 2020