Nieuwsoverzicht

 • Omgangsregels - 16 oktober 2020
  De komende weken staan de volgende omgangsregels centraal: Op school ben je steeds met velen, 't is logisch dat je dan moet delen. Als iemand zegt: STOP!, dan houd je op. Als u er thuis ook a....
   
 • Corona-nieuws - 16 oktober 2020
  Beslisbomen De afgelopen weken is het aantal besmettingen met het corona-virus behoorlijk gestegen. Het is van belang om de corona-regels goed in acht te nemen. Naast de basisregels van handen wass....
   
 • Gouden weken - 21 september 2020
  'De scholen zijn weer begonnen', een veel gelezen uitspraak aan het begin van een nieuw schooljaar. Samen met ouders, kinderen en leerkrachten is er een begin gemaakt met het nieuwe schooljaar. Voor....
   
 • Parro - 21 september 2020
  De communicatie tussen school en ouders is van groot belang. Hier hechten we veel waarde aan. Dat is ongetwijfeld wederzijds, zoals we ook gemerkt hebben tijdens de periode van thuisonderwijs. Er is....
   
 • Uit het bestuur - 21 september 2020
  Donderdag 16 juli was de ledenvergadering van de VCOG. De bestuursleden A.J. Mauritz en P. Hoekman zijn herkozen. Dhr. H.J. van den Bosch stelde zich na 18 jaar niet meer herkiesbaar. Ook vanuit onze ....
   
 • Schoolgids 2020-2021 - 21 september 2020
  De eerste schooldag is aan uw oudste kind de nieuwe schoolgids meegegeven. De meest actuele versie is ook op de website geplaatst. Daarin is de leerlinglijst van groep 1B/2B ook aangepast. In de sch....
   
 • Gewijzigde lestijden - 29 augustus 2020
  Vanaf maandag 31 augustus verwachten we alle leerlingen en peuters van de Voorschool die gezond zijn weer op school. De lestijden voor groep 1-8 zijn als volgt: - 8.30-12.15 uur (morgen) - 1....
   
 • Ouderhulp - 17 juli 2020
  De ouderbetrokkenheid was het afgelopen school jaar hoog. Het is een hele organisatie om taken te verdelen en we zijn er blij mee dat ouders (in overleg met onze coördinatoren ouderhulp) met elka....
   
 • Nieuwe methode voor taal en lezen in groep 3 - 17 juli 2020
  Na de zomervakantie beginnen de beide groepen 3 met een nieuwe methode TaalOceaan. Dit is een... Deze methode kenmerkt zich door een frisse uitstraling, een sterke nadruk op technisch lezen en s....
   
 • Schoolkrant - 17 juli 2020
 • Actie ZGG - 27 juni 2020
 • Adviesraad - 27 juni 2020
 • Verkoudheid - 27 juni 2020
 • Rapport - 27 juni 2020
 • Groep 1I - 8 juni 2020
 • Onderwijs vanaf 8 juni - 5 juni 2020
 • Formatie 2020-2021 - 29 mei 2020
 • Start onderwijs op school en vervolg thuisonderwijs - 27 april 2020
 • Verkorten middagpauze - 25 april 2020
 • Kinderopvang - 25 april 2020