Nieuwsoverzicht

 • Verkeerssituatie - veiligheid - 18 november 2022
  Dagelijks komen er veel leerlingen naar school en gaan ook weer veel leerlingen van school naar huis. Ouders die hun kind om 12.15 uur en/of om 15.15 uur ophalen van school doen dat meestal als hun ki....
   
 • Engels - 18 november 2022
  Het is al weer een tijdje geleden dat u wat te lezen hebt gekregen van de commissie Engels. Toch is er de afgelopen jaren heel wat gebeurd. Onze school heeft twee jaar geleden een subsidie ontvangen o....
   
 • Aanmelding nieuwe leerlingen - 31 oktober 2022
  De ouders van kleuters die vóór 1 januari 2025 vier jaar hopen te worden en hun oudste kind willen aanmelden zijn dinsdag 17 januari 2023 van harte welkom op onze aanmeldingsavond die om....
   
 • Prinsjesdag - 15 oktober 2022
  De groepen 7A en 8A hadden het voorrecht om Prinsjesdag van nabij mee te maken. Het is altijd weer een bijzonder moment om de koets met het koningspaar (en ditmaal ook kroonprinses Amalia erbij) op ee....
   
 • The Island 1944-1945 - 15 oktober 2022
  Op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober hebben verschillende organisaties zich ingezet om een belangrijk stukje geschiedenis van Opheusden en omgeving tot leven te brengen. Het ging om de ge....
   
 • Adviesraad - 15 oktober 2022
  Op 6 oktober vergaderde de Adviesraad. Van de drie scholen werden o.a. de uitslag van de OTP (OuderTevredenheidsPeiling) besproken. Hierin kwam naar voren dat de werkzaamheden van de Adviesraad onbe....
   
 • Schoolmaatschappelijk werk (SMW) - 8 juli 2022
  Binnen de scholen zijn, vooralsnog tijdelijk tot juni 2023, uren uitgebreid voor het schoolmaatschappelijk werk. Deze vorm van preventieve dienstverlening (lichte jeugdzorg) wordt bekostigd vanuit d....
   
 • Formatie 2022-2023 - 7 juni 2022
  We zijn momenteel bezig met het vaststellen van de personele formatie voor het nieuwe schooljaar. Met het leerlingaantal in het nieuwe schooljaar gaan we uit van 11 groepen. Door de instroom van de ....
   
 • Oekraïeners gestart - 7 juni 2022
  Na alle voorbereidingen is het onderwijs aan Oekraïense leerlingen in de gemeente Neder-Betuwe op onze school van start gegaan. De eerste schooldag voor de Nieuwkomersklas was op donderdag 2....
   
 • Opheusden en Oekraïne - 3 mei 2022
 • Adviesraad - 22 april 2022
 • Oekraïense kinderen - 22 april 2022
 • Uitkomst enquête zwemonderwijs - 22 april 2022
 • Corona en ons onderwijs - 25 maart 2022
 • Terugblik schoonmaak - 18 februari 2022
 • Beslisboom - 18 december 2021
 • Van het bestuur - 18 december 2021
 • Zendingsgeld - 15 oktober 2021
 • Gouden weken - 17 september 2021
 • Parro - 17 september 2021