Nieuwsoverzicht

 • Personeel - 16 juli 2021
  Duale student Meester D. den Hartog heeft, als 3e jaars duale student van Driestar Educatief, van de achterliggende drie jaar 2,5 jaar werkervaring opgedaan op onze school en een half jaar op de ....
   
 • Vragenlijst welbevinden kind - 16 juli 2021
  In de peiling die we onlangs onder de ouders hebben uitgezet kwam naar voren dat de leerlingen ook tijdens het thuisonderwijs erg gebaat zijn bij structuur van het dagelijkse leven thuis en op schoo....
   
 • Cito-toetsen - 4 juni 2021
  De komende weken worden er weer toetsen afgenomen in de verschillende groepen om daarmee de ontwikkeling van de leerlingen op reken-, spelling- en (begrijpend) leesgebied te volgen. Dat vraagt he....
   
 • CITO-Eindtoets - 4 juni 2021
  Groep 8A hebben bij de Cito-Eindtoets een gemiddelde score van 538,2 gehaald. Daarmee scoort de school ruim boven het landelijk gemiddelde van 534,5. We zijn heel blij met deze mooie uitslag!....
   
 • Formatie 2021-2022 - 4 juni 2021
  We zijn momenteel bezig met het vaststellen van de personele formatie voor het nieuwe schooljaar. In tegenstelling tot dit schooljaar zullen we met ingang van het nieuwe schooljaar met 11 groepen ga....
   
 • Stand van zaken COVID-19 - 4 juni 2021
  Het is tot blijdschap dat we kunnen constateren dat het aantal besmettingen nog steeds laag blijft. Van de personeelsleden die zich de afgelopen maand hebben laten testen, is geen enkele collega pos....
   
 • Adviesraad - 23 april 2021
  Dinsdag 13 april hebben de adviesraden van de drie scholen van de VCOG via MS Teams vergaderd. Op de agenda stonden deze keer onder andere: verantwoording middelen werkdrukvermindering en het vakantie....
   
 • Schoolregels - corona - 26 maart 2021
  Enkele schoolregels brengen we (soms met een aanpassing) onder uw aandacht:. De laatste weken merken we dat er bij de kleuteringang en in de kleuterhal teveel ouders aanwezig zijn. Ouders breng....
   
 • Quarantainebeleid - 19 februari 2021
  Als school hebben we opnieuw nagedacht over de invulling van het onderwijs voor de momenten dat we met ziekte of quarantaine te maken krijgen en vervanging niet mogelijk is en fysiek lesgeven niet i....
   
 • Heropening school - 8 februari 2021
 • Aangepast beleid - 8 februari 2021
 • Tuinvrijwilligers - 22 januari 2021
 • Vervolg passend thuisonderwijs - 14 januari 2021
 • Aanmelding nieuwe leerlingen - 19 december 2020
 • Uit het bestuur - 19 december 2020
 • Start thuisonderwijs - 18 december 2020
 • Omgangsregels - 5 december 2020
 • Corona-nieuws - 5 december 2020
 • Gouden weken - 21 september 2020
 • Parro - 21 september 2020