Nieuwsoverzicht

 • Omgangsregels - 17 juli 2020
  De weken na de zomervakantie staan de volgende omgangsregels centraal. Spreek met eerbied over God, eer Zijn Naam en Zijn gebod. Wees netjes, rustig en beleefd, zodat je het goede voorbeeld geef....
   
 • Ouderhulp - 17 juli 2020
  De ouderbetrokkenheid was het afgelopen school jaar hoog. Het is een hele organisatie om taken te verdelen en we zijn er blij mee dat ouders (in overleg met onze coördinatoren ouderhulp) met elka....
   
 • Nieuwe methode voor taal en lezen in groep 3 - 17 juli 2020
  Na de zomervakantie beginnen de beide groepen 3 met een nieuwe methode TaalOceaan. Dit is een... Deze methode kenmerkt zich door een frisse uitstraling, een sterke nadruk op technisch lezen en s....
   
 • Schoolkrant - 17 juli 2020
  In overleg met het personeel en de Adviesraad is besloten om vanaf het nieuwe schooljaar geen schoolkrant meer uit te geven. Het samenstellen van de schoolkrant vraagt erg veel tijd en energie van de ....
   
 • Actie ZGG - 27 juni 2020
  In het voorjaar was het zendingsgeld een maand lang bestemd voor het vertaalwerk ten behoeve van de Una-Bijbel op Papoea, een project van de Zending Gereformeerde Gemeente (ZGG). Onze leerlingen heb....
   
 • Adviesraad - 27 juni 2020
  Omdat dhr. P. de Vries zich niet meer herkiesbaar stelt voor de Adviesraad, heeft er voor de ouders een oproep gestaan om zich op te geven. Dhr. D.R. Rozema, Beukenlaan 1 te Opheusden is bereid de oud....
   
 • Verkoudheid - 27 juni 2020
  Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve: als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; als he....
   
 • Rapport - 27 juni 2020
  De laatste periode van het schooljaar 2019-2020 is een bijzondere schoolperiode geweest. Een periode van thuisonderwijs, een periode dat halve klassen naar school mochten en een periode dat alle lee....
   
 • Groep 1I - 8 juni 2020
  Het leerlingaantal van groep 1I is inmiddels opgelopen naar 31. Omdat er voor deze jonge kleuters veel veranderingen zijn (elke maand zijn er nieuwe kleuters bij gekomen), lijkt het ons niet verstan....
   
 • Onderwijs vanaf 8 juni - 5 juni 2020
 • Formatie 2020-2021 - 29 mei 2020
 • Start onderwijs op school en vervolg thuisonderwijs - 27 april 2020
 • Verkorten middagpauze - 25 april 2020
 • Kinderopvang - 25 april 2020
 • Waterdagen tijdens het thuisonderwijs - 25 april 2020
 • Luizencontrole - 25 april 2020
 • Passend thuisonderwijs - 3 april 2020
 • Bezoek GBS - 20 maart 2020
 • Schoolmaatschappelijk werk (SMW) - 20 maart 2020
 • School gesloten - 16 maart 2020