Nieuwsoverzicht

 • Gouden weken - 17 september 2021
  "De scholen zijn weer begonnen", een veel gelezen uitspraak aan het begin van een nieuw schooljaar. Samen met ouders, kinderen en leerkrachten is er een begin gemaakt met het nieuwe school....
   
 • Parro - 17 september 2021
  De communicatie tussen school en ouders is van groot belang. Hier hechten we veel waarde aan. Dat is ongetwijfeld wederzijds. De wijze van communiceren zal ook vaak via Parro plaatshebben. Parro wor....
   
 • Oktober: de maand van het kinderboek - 17 september 2021
  Als je aan het lezen bent, kom je veel verschillende beroepen tegen. Misschien lees jij wel eens een boek waarbij iemand werk doet, wat jij later ook wel zou willen gaan doen. Dat is nou precies waa....
   
 • Corona en ons onderwijs - 17 september 2021
  In de eerste weken van het schooljaar ontvingen we berichten dat kinderen in quarantaine zitten, omdat er een huisgenoot positief was getest op COVID-19. Er zijn tot nu toe enkele kinderen getest, w....
   
 • Schooljaar 2021-2022 - 17 september 2021
  Maandag 30 augustus mochten we samen het schooljaar in de kerk beginnen. Tijdens de openingsbijeenkomst sprak ouderling R.A. van der Garde over koning Jerobeam. Deze koning was elke keer op een verk....
   
 • Vragenlijst welbevinden kind - 16 juli 2021
  In de peiling die we onlangs onder de ouders hebben uitgezet kwam naar voren dat de leerlingen ook tijdens het thuisonderwijs erg gebaat zijn bij structuur van het dagelijkse leven thuis en op schoo....
   
 • Cito-toetsen - 4 juni 2021
  De komende weken worden er weer toetsen afgenomen in de verschillende groepen om daarmee de ontwikkeling van de leerlingen op reken-, spelling- en (begrijpend) leesgebied te volgen. Dat vraagt he....
   
 • CITO-Eindtoets - 4 juni 2021
  Groep 8A hebben bij de Cito-Eindtoets een gemiddelde score van 538,2 gehaald. Daarmee scoort de school ruim boven het landelijk gemiddelde van 534,5. We zijn heel blij met deze mooie uitslag!....
   
 • Formatie 2021-2022 - 4 juni 2021
  We zijn momenteel bezig met het vaststellen van de personele formatie voor het nieuwe schooljaar. In tegenstelling tot dit schooljaar zullen we met ingang van het nieuwe schooljaar met 11 groepen ga....
   
 • Stand van zaken COVID-19 - 4 juni 2021
 • Adviesraad - 23 april 2021
 • Quarantainebeleid - 19 februari 2021
 • Heropening school - 8 februari 2021
 • Aangepast beleid - 8 februari 2021
 • Tuinvrijwilligers - 22 januari 2021
 • Vervolg passend thuisonderwijs - 14 januari 2021
 • Aanmelding nieuwe leerlingen - 19 december 2020
 • Uit het bestuur - 19 december 2020
 • Start thuisonderwijs - 18 december 2020
 • Omgangsregels - 5 december 2020