Nieuwsoverzicht

 • Formatie 2022-2023 - 7 juni 2022
  We zijn momenteel bezig met het vaststellen van de personele formatie voor het nieuwe schooljaar. Met het leerlingaantal in het nieuwe schooljaar gaan we uit van 11 groepen. Door de instroom van de ....
   
 • Oekraïeners gestart - 7 juni 2022
  Na alle voorbereidingen is het onderwijs aan Oekraïense leerlingen in de gemeente Neder-Betuwe op onze school van start gegaan. De eerste schooldag voor de Nieuwkomersklas was op donderdag 2....
   
 • Opheusden en Oekraïne - 3 mei 2022
  Aanmelden basisonderwijs Vangt u in uw thuissituatie Oekraïense gezinnen op? Dan kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot en met 11 jaar aangemeld worden voor onderwijs via het ....
   
 • Adviesraad - 22 april 2022
  Dinsdag 19 april kwamen de adviesraden van de drie scholen van de VCOG weer bij elkaar. Op de agenda stonden onder andere: de bestuursverslagen VCOG en SVEG over 2021; het vakantierooster 2022-2023 sc....
   
 • Oekraïense kinderen - 22 april 2022
  Ook in Neder-Betuwe wonen inmiddels Oekraïense vluchtelingen. Onder hen zijn veel kinderen. Zij hebben er recht op om naar school te gaan, want zij zijn net als alle andere kinderen in Nederland ....
   
 • Uitkomst enquête zwemonderwijs - 22 april 2022
  Onlangs hebben de ouders, die kinderen in de lagere groepen hebben, deelgenomen aan een enquête over het schoolzwemmen. De uitslag is inmiddels op bestuursniveau en in de Adviesraad besproken.....
   
 • Corona en ons onderwijs - 25 maart 2022
  Sinds de laatste Nieuwsbrief zijn diverse medewerkers (opnieuw) positief getest op corona. Inmiddels mogen zijn (op één na) hun werk weer volledig doen. Juf N.W. van Dijk (IB-er) heeft....
   
 • Verandering schoolmaatschappelijk werk (SMW) - 18 februari 2022
  Binnen de scholen zal, vooralsnog tijdelijk tot medio 2023, uren uitgebreid worden voor het schoolmaatschappelijk werk. Deze vorm van preventieve dienstverlening (lichte jeugdzorg) wordt voor u bekost....
   
 • Terugblik schoonmaak - 18 februari 2022
  Woensdag 9 februari is onder leiding van onze ouderhulp door veel moeders de school weer schoongemaakt. We willen de ouderhulp en alle moeders die hieraan hebben meegewerkt heel hartelijk bedanken! ....
   
 • Beslisboom - 18 december 2021
 • Van het bestuur - 18 december 2021
 • Zendingsgeld - 15 oktober 2021
 • Gouden weken - 17 september 2021
 • Parro - 17 september 2021
 • Oktober: de maand van het kinderboek - 17 september 2021
 • Schooljaar 2021-2022 - 17 september 2021
 • Vragenlijst welbevinden kind - 16 juli 2021
 • Cito-toetsen - 4 juni 2021
 • CITO-Eindtoets - 4 juni 2021
 • Stand van zaken COVID-19 - 4 juni 2021