Nieuwsoverzicht

 • Ledenvergadering VCOG - 26 mei 2023
  Dinsdagavond 23 mei is de jaarlijkse ledenvergadering van de VCOG gehouden. De bestuursleden R. Bouman, A.J. Mauritz en R. Verwoert zijn herkozen. Dhr. A. Verweij heeft een referaat gehouden over de b....
   
 • Actie voor Oekraïne - 26 mei 2023
  De landelijke scholenactie is afgelopen vrijdagavond afgesloten tijdens een concert in Rotterdam. Ruim 50 scholen hebben met duizenden leerlingen actie gevoerd voor Oekraïne. De opbrengst van dez....
   
 • Formatie 2023-2024 - 26 mei 2023
  We zijn momenteel bezig met het vaststellen van de personele formatie voor het nieuwe schooljaar. Met het te verwachte leerlingaantal in het nieuwe schooljaar gaan we uit van 11 groepen. Het voornem....
   
 • Besluit rapporten en oudercontacten - 26 mei 2023
  Goed contact tussen ouder(s) en groepsleerkracht is van groot belang. Optimale samenwerking tussen ouders en school heeft een positieve uitwerking op het welbevinden en de prestaties van leerlingen.....
   
 • Zendingsgeld - 26 mei 2023
  Geruime tijd geleden hebben wij u gemeld dat het gewenst is het beleid inzake het zendingsgeld aan te passen. U bent als ouders met betrekking tot deze beleidsveranderingen in de gelegenheid gesteld....
   
 • Groep 6A E-waste race - 21 april 2023
  Groep 6A heeft ijverig meegedaan aan de E-waste race. Maar liefst 4028 apparaten zijn in de afgelopen vier weken ingeleverd! 118 apparaten per leerling. Een geweldige opbrengst. En gisteren werd bek....
   
 • E-waste race groep 6A - 25 maart 2023
  Groep 6A doet de komende 4 weken mee aan de e-waste race. Dit houdt in dat ze zoveel mogelijk elektronische apparaten (een apparaat met stekker of batterij, kabeltjes/snoertjes, usb-sticks, enz.) verz....
   
 • Nieuwe vloeren en nieuwe kleuren - 25 maart 2023
  Inmiddels is het nieuwe ventilatiesysteem in alle lokalen aangebracht en zijn we in de fase gekomen van het in werking stellen van het systeem. Dat betekent dat de ramen dicht blijven en het systeem d....
   
 • Schoolontwikkeling - 25 maart 2023
  De achterliggende tijd hebben we als team nagedacht over het nieuw op te stellen schoolplan. Elke vier jaar stellen we namelijk een schoolplan op. In dit plan staat beschreven wat de visie van de scho....
   
 • Ouderavond - 24 februari 2023
 • Schouder aan schouder - 23 december 2022
 • Aanmelding nieuwe leerlingen - 23 december 2022
 • Cito-toetsen - 23 december 2022
 • Schoolmaatschappelijk werk (SMW) - 23 december 2022
 • Van het bestuur - 23 december 2022
 • Verkeerssituatie - veiligheid - 18 november 2022
 • Engels - 18 november 2022
 • Prinsjesdag - 15 oktober 2022
 • The Island 1944-1945 - 15 oktober 2022
 • Adviesraad - 15 oktober 2022