Nieuwsoverzicht

 • Vervolg passend thuisonderwijs - 14 januari 2021
  Ook voor de komende week zal het thuisonderwijs worden ingezet op de wijze zoals het nu ook gaat. We vragen uw opnieuw aandacht voor de volgende zaken: Meester Hoogendoorn zal zorgen voor d....
   
 • Aanmelding nieuwe leerlingen - 19 december 2020
  De ouders van kleuters die vóór 1 januari 2023 vier jaar hopen te worden en hun oudste kind willen aanmelden zijn dinsdag 12 januari 2021 van harte welkom op onze aanmeldingsavond die om....
   
 • Uit het bestuur - 19 december 2020
  Het jaar 2020 ligt bijna achter ons. We zien met elkaar terug op een jaar waarin veel gepasseerd is. De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op uw persoonlijk leven, maar niet te vergeten ook....
   
 • Start thuisonderwijs - 18 december 2020
  Zoals al is aangekondigd wordt voor de periode van maandag 4 januari - vrijdag 15 januari thuisonderwijs in gezet. We vragen uw aandacht voor de volgende zaken: Allereerst willen we u hartelij....
   
 • Omgangsregels - 5 december 2020
  De komende weken staan de volgende omgangsregels centraal: Houd de school schoon, dat vinden we allemaal heel gewoon. De toestellen en materialen in school en op het plein, gebruiken we waarvoor....
   
 • Corona-nieuws - 5 december 2020
  Beslisbomen De afgelopen weken is het aantal besmettingen met het corona-virus behoorlijk gestegen. Het is van belang om de corona-regels goed in acht te nemen. Naast de basisregels van handen wass....
   
 • Gouden weken - 21 september 2020
  'De scholen zijn weer begonnen', een veel gelezen uitspraak aan het begin van een nieuw schooljaar. Samen met ouders, kinderen en leerkrachten is er een begin gemaakt met het nieuwe schooljaar. Voor....
   
 • Parro - 21 september 2020
  De communicatie tussen school en ouders is van groot belang. Hier hechten we veel waarde aan. Dat is ongetwijfeld wederzijds, zoals we ook gemerkt hebben tijdens de periode van thuisonderwijs. Er is....
   
 • Schoolgids 2020-2021 - 21 september 2020
  De eerste schooldag is aan uw oudste kind de nieuwe schoolgids meegegeven. De meest actuele versie is ook op de website geplaatst. Daarin is de leerlinglijst van groep 1B/2B ook aangepast. In de sch....
   
 • Gewijzigde lestijden - 29 augustus 2020
 • Ouderhulp - 17 juli 2020
 • Nieuwe methode voor taal en lezen in groep 3 - 17 juli 2020
 • Schoolkrant - 17 juli 2020
 • Actie ZGG - 27 juni 2020
 • Adviesraad - 27 juni 2020
 • Verkoudheid - 27 juni 2020
 • Rapport - 27 juni 2020
 • Groep 1I - 8 juni 2020
 • Onderwijs vanaf 8 juni - 5 juni 2020
 • Formatie 2020-2021 - 29 mei 2020