Schoolregels

29 augustus 2020

Regels die gelden:

 • Kinderen tot en met 12 jaar die onlangs verbleven in oranje of rode gebieden mogen wel naar school of de Voorschool, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. Ouders mogen echter niet in school of op het schoolplein komen. Deze bepaling geldt tot minimaal 10 dagen na terugkeer.
 • Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool en peuters van de Voorschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:
  • als het kind ook koorts heeft;
  • als kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD;
  • als er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.
 • Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
  • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
  • als het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten).
 • Leerlingen met klachten worden alleen getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
 • Wanneer er in een groep sprake is van 3 of meer leerlingen met ziekteverschijnselen wordt dit door de directie gemeld bij de GGD.
 • Oudergesprekken kunnen in de personeelskamer van de school plaatsvinden met het strikt toepassen van triage.
 • Triage houdt in: ouders komen met de volgende klachten niet op school:
  • Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
  • Hoesten.
  • Verhoging of koorts > 38°C.
  • Moeilijk ademen/benauwdheid.
  • Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).
 • Als iemand in het gezin getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de ouder wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste contact met die persoon, niet op school komen.
  Wanneer een gezinslid positief getest is op corona, moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De ouder mag pas weer in school komen als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Met het toepassen van triage is aanwezigheid in de school van ouders, vrijwilligers en (externe) professionals toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m afstand tot elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe.
 • Tussen leerlingen onderling en tussen leerling en volwassene hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Ouders brengen hun kind zoveel als mogelijk is tot het schoolhek of de deur van de school.
 • Alleen ouders van peuters, kleuters en leerlingen van de groepen 3 mogen voor schooltijd in de school komen. Kinderen worden door één persoon gebracht. Deze personen mogen geen klachten hebben.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
 • Leerlingen zijn vanaf 8.15 uur welkom op het schoolplein en blijven daarna op het plein spelen tot de bel om 8.30 uur gaat.
 • Leerlingen van de groepen 1 en 2 kunnen vanaf 8.20 uur naar binnen (worden gebracht).
 • De eigen juf zal de leerlingen in het lokaal opvangen.
 • Voor de jarigen is het mogelijk hun klasgenoten te trakteren (alleen verpakt). Het is niet de bedoeling dat de jarige de klassen rond gaat.
 • Voor de gymlessen maken we gebruik van de sporthal.
 • Er mag geen speelgoed van thuis worden meegenomen.

Overige punten waar we op school rekening mee houden:

 • De leerkracht organiseert vaste momenten waarop de leerlingen hun handen kunnen wassen. Dit gebeurt in ieder geval voor het eten en na toiletbezoek.
 • We willen u vragen om uw kind met gewassen handen naar school te brengen/sturen.
 • Er worden geen handen geschud en hoesten en niezen doen we in de binnenkant van onze elleboog.
 • Ventilatie in school is altijd van groot belang: voor schooltijd, aan het begin van de pauzes en 's middags na schooltijd worden de ramen tegen elkaar open gezet. Afhankelijk van de buitentemperatuur staat er tijdens de lesuren minimaal een raam (gedeeltelijk) open. We maken geen gebruik maken van mechanische ventilatie. Voor 1 oktober zal door een deskundige een ventilatiecheck worden uitgevoerd.


Terug naar het nieuwsoverzicht