Aanmelding nieuwe leerlingen

17 december 2019

Ouders van kleuters die vóór 1 januari 2022 vier jaar hopen te worden, kunnen hun kinderen aanmelden op onze school.

Woont u in Kesteren en bent u kerkelijk aangesloten bij één van de kerken in Opheusden, dan geeft u uw kinderen op voor de Rehobothschool in Opheusden. Bent u kerkelijk aangesloten in Ochten, dan kunt u voor de Sébaschool kiezen.
Nieuwe gezinnen uit het gebied Tielsestraat / Spoorstraat / Rijnbandijk en de tussenliggende straten worden verwacht op de Eben-Haëzerschool. Op deze wijze is de verdeling van de gezinnen over beide scholen logischer en evenwichtiger.
Voor ouders met name uit Kesteren geldt dat we in afwachting zijn van het onderzoek dat is ingezet om te komen tot een locatie in Kesteren. Deze ontwikkeling kan leiden tot wijzigingen in de indeling van de scholen.

De ouders die voor de eerste keer een kind willen aanmelden zijn dinsdag 14 januari 2020 van harte welkom op de aanmeldingsavond die om 19.30 uur begint. Wilt u het Burgerservicenummer van het aan te melden kind meenemen?

Indien u op genoemde avond verhinderd bent, maar wel uw kind wilt aanmelden, dan kunt u in de week van de aanmeldingsavond een pakketje met formulieren afhalen bij de administratie van de school.

Ouders die een tweede of volgend kind willen aanmelden hebben al kennisgenomen van de informatie die tijdens de aanmeldingsavond wordt verstrekt. Zij ontvangen van de schooladministratie in de week van de aanmeldingsavond via hun oudste schoolgaande kind een pakketje met formulieren met daarbij het vriendelijke verzoek deze thuis in te vullen. De ingevulde formulieren graag vóór 25 januari 2020 weer op school inleveren.Terug naar het nieuwsoverzicht