Ouderavond

25 januari 2020

Fijn dat we ouders van onze school hebben gezien en ontmoet bij de gehouden ouderavond, waar mevr. A. Teerds-Gertenbach gesproken heeft over 'Spreken in de seksuele opvoeding'.

De collecte van deze avond heeft € 264,76 opgebracht. We waarderen het dat u de moeite hebt genomen deze avond bij te wonen. In het voorjaar zult u van de juf / meester een informatiebrief ontvangen over de methode 'Wonderlijk gemaakt', waarna aansluitend enkele lessen op school zullen worden gegeven.

De leerlingen van groep 8A hebben inmiddels een informatiebrief ontvangen. Vanwege de lessen EHBO zijn in deze groep al enkele lessen vanuit 'Wonderlijk gemaakt' gegeven.Terug naar het nieuwsoverzicht