Adviesraad

22 april 2022

Dinsdag 19 april kwamen de adviesraden van de drie scholen van de VCOG weer bij elkaar. Op de agenda stonden onder andere: de bestuursverslagen VCOG en SVEG over 2021; het vakantierooster 2022-2023 schooljaar; de uitkomst van de enquête van het schoolzwemmen en concept strategisch beleidsplan.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor de Adviesraad, dan kunt u zich wenden tot de oudergeleding van deze raad, bestaande uit de heren G.J. Broekhuis en D.R. Rozema. Hun gegevens kunt u vinden in de schoolgids.Terug naar het nieuwsoverzicht