Adviesraad

25 januari 2020

Dinsdag 17 december vergaderde de Adviesraad. Voor de drie scholen werd de begroting 2020 toegelicht en besproken. Voor onze school is, binnen de oudergeleding van de Adviesraad, dhr. P. de Vries uit Opheusden als ouder aftredend en vanwege het feit dat zijn dochter in groep 8 zit, stelt hij zich niet meer herkiesbaar. We roepen andere belangstellende ouders op om een periode van 3 jaar zitting te nemen in de Adviesraad. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met dhr. P. de Vries of de andere ouder, dhr. G.J. Broekhuis uit Kesteren. U kunt zich opgeven bij de mevr. T.E. Huisman-Schaap (administratie@rehoboth-opheusden.nl) tot en met vrijdag 7 februari. Als er meer gegadigden zijn, schrijven we een verkiezing uit.Terug naar het nieuwsoverzicht