Adviesraad

15 oktober 2021

Op 12 oktober vergaderde de Adviesraad. Van de drie scholen werden de evaluaties van de schoolontwikkeling 2020-2021 en de schoolprogramma's (NPO) 2020-2023 scholen bekeken en besproken.
Ook is gesproken over de voortgang van de huisvesting van de scholen.
Tenslotte is er van gedachten gewisseld over het schoolzwemmen en de inzameling van het zendingsgeld. Er is geadviseerd om een enquête onder de ouders uit te zetten betreffende het schoolzwemmen.Terug naar het nieuwsoverzicht