Adviesraad

23 april 2021

Binnen de oudergeleding van de Adviesraad is er één ouder aftredend, de heer G.J. Broekhuis uit Kesteren. Deze ouder stelt zich gelukkig weer herkiesbaar. Zijn er andere ouders die ook belangstelling hebben om een periode in de Adviesraad zitting te nemen, dan roepen we hen op om zich hiervoor kandidaat te stellen. U kunt zich opgeven bij meester Hoogendoorn (directie@rehoboth-opheusden.nl) tot en met woensdag 12 mei. Als er meer gegadigden zijn, schrijven we daarna een verkiezing uit.Terug naar het nieuwsoverzicht