Adviesraad

27 juni 2020

Omdat dhr. P. de Vries zich niet meer herkiesbaar stelt voor de Adviesraad, heeft er voor de ouders een oproep gestaan om zich op te geven. Dhr. D.R. Rozema, Beukenlaan 1 te Opheusden is bereid de ouders te vertegenwoordigen in onze Adviesraad. Omdat er niet meer belangstellenden zijn die zich hebben gemeld, is het uitschrijven van een verkiezing niet nodig. We heten dhr. Rozema van harte welkom en wensen hem voor de komende tijd van harte sterkte toe.

Dhr. P de Vries willen we hartelijk bedanken voor het werk dat hij de afgelopen jaren heeft gedaan binnen de Adviesraad.Terug naar het nieuwsoverzicht