Ledenvergadering VCOG

26 april 2019

Dinsdag 23 april was de ledenvergadering van de VCOG. De bestuursleden mr. J. Eerbeek, K. Karels Msc, R.T. Michielse Msc en C. Vroegindeweij zijn herkozen.

In de schoolkrant van december 2018 hebt u kunnen lezen dat de gemeente Neder-Betuwe een Integraal huisvestingsplan heeft opgesteld. Hier hebben alle schoolbesturen mee ingestemd. Verdere plannen worden uitgewerkt zodra de gemeenteraad op 9 mei het integraal huisvestingsplan (IHP) heeft vastgesteld. Het schoolbestuur hoopt de ouders in de loop van 2019 verder te informeren over de plannen.Terug naar het nieuwsoverzicht