Integraal huisvestingsplan

28 mei 2019

Het integraal huisvestingsplan (IHP) is tijdens de raadsvergadering van 9 mei unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. De wethouder heeft aangekondigd dat de vervolgonderzoeken pas starten als de nieuwe wet Meer Ruimte voor Scholen is aangenomen door de Tweede Kamer. Hij doet dit omdat dan pas zeker is welke nieuwe mogelijkheden er zijn om scholen te stichten of te verplaatsen. De verwachting is dat de wet in augustus 2019 bekend is. De onderzoeken starten dan na de zomervakantie.

Mocht de wet in oktober 2019 nog niet bekend zijn, dan zal de gemeente bezien welke stappen er dan worden gezet om de vaart er in te houden. Naar verwachting zal het haalbaarheidsonderzoek naar een locatie in Dodewaard en Kesteren een groot deel van het cursusjaar 2019/2020 beslaan. De uitwerking van het IHP zal veel tijd vergen en het zal een aantal jaren duren voordat er tot realisatie kan worden overgegaan.Terug naar het nieuwsoverzicht