Parro

17 september 2021

Parro - oudercommunicatieDe communicatie tussen school en ouders is van groot belang. Hier hechten we veel waarde aan. Dat is ongetwijfeld wederzijds. De wijze van communiceren zal ook vaak via Parro plaatshebben. Parro wordt in elke groep gebruikt voor:

  • korte, actuele mededelingen van de administratie, directie of de leerkracht. Hier kunt u niet op reageren.
  • een groepsgesprek tussen de leerkracht en de ouders. De leerkracht kan van de mogelijkheid gebruik maken om op elkaar te laten reageren. Alle ouders kunnen elkaars reacties zien. Dit is bijv. makkelijk bij het organiseren van een educatief uitstapje waarbij ouders worden gevraagd voor vervoer te zorgen.
  • privégesprekken tussen de leerkracht en ouders. Dit is een kort gesprek over zaken die het onderwijs of de organisatie op school betreft.
  • het versturen van foto's die u een indruk kunnen geven van wat uw kind op school(reis) of in de klas doet.

Naast het gebruik van Parro is een telefonisch gesprek van veel waarde om met elkaar te communiceren. Omdat de telefoonnummers van de leerkrachten niet vermeld staan in de schoolgids, kunt u het beste voor- of na schooltijd naar school bellen en anders een e-mail sturen naar de leerkracht om een gesprek af te spreken.Terug naar het nieuwsoverzicht