Schoolgids

20 september 2019

De eerste schooldag is aan uw oudste kind de nieuwe schoolgids meegegeven. De meest actuele versie is ook op de website geplaatst.

Enkele schoolregels willen we u onder uw aandacht brengen:

  1. De leerlingen van groep 1 t/m 7 dienen hun fiets bij binnenkomst op het plein aan de rechterkant te plaatsen. De leerlingen van groep 8 plaatsen hun fietsen aan de linkerkant (naast het overdekte fietsenhok). Het fietsenhok is bestemd voor personeel en ouders die zich als vrijwilliger inzetten voor onze school.
  2. De dinsdag en donderdag zijn onze fruitdagen. Wilt u er aan denken dat u uw kind(eren) deze dag alleen een gezond tussendoortje meegeeft? Alvast hartelijk dank!
  3. Het gebruiken van rijdend materiaal (skeelers, wave-boards, skateboards en oxboards) mag alleen tot 8.15 uur en in de middagpauze tot 12.55 uur. In school mag geen gebruik worden gemaakt van rijdend materiaal.


Terug naar het nieuwsoverzicht