Oudercontacten

17 december 2019

Op onze school hechten wij veel waarde aan het contact met u als ouder. U kent uw kind immers het beste. Wij willen dan ook de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk afstemmen met u. Daarom gebeurt het regelmatig dat wij een afspraak met ouders, leerkracht en de intern begeleider maken voor een gesprek. Dit kan gaan over de leerresultaten, over het welbevinden of over andere zorgen om uw kind die wij met u willen bespreken.

Om enkele voorbeelden te noemen: Als uw kind extra hulp buiten de groep (RT) nodig heeft, hoort u dat van de leerkracht. Als we merken dat deze RT niet voldoende resultaat heeft gaan we op zoek naar de oorzaak daarvan. Daarvoor kan dan bijvoorbeeld een didactisch onderzoek nodig zijn. Of als de sociaal-emotionele ontwikkeling niet verloopt zoals we verwachten, adviseren we soms een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker of een psychologisch onderzoek.

Als we zulke stappen willen nemen, gebeurt dit altijd in overleg met u als ouders. Het is ons streven om zo vroeg mogelijk contact met u op te nemen zodat we vanaf het begin het beste kunnen zoeken voor uw kind. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe we het beste extra hulp in kunnen zetten. Daarnaast stellen we het op prijs als u uw vragen of twijfels ook met ons deelt. Daarbij is het eerste aanspreekpunt de leerkracht en mocht het nodig zijn plannen we een gesprek met alle betrokkenen.

Wij willen dit graag bij u onder de aandacht brengen, zodat u vanaf het begin mee kunt denken en u niet voor verrassingen komt te staan.Terug naar het nieuwsoverzicht