Verkorten middagpauze?

17 december 2019

De scholen in Opheusden hebben het voornemen om in januari een peiling onder de ouders te houden. In deze peiling zal u worden gevraagd hoe u aankijkt tegen het verkorten van de middagpauze met 15 minuten en de consequenties van deze verandering.

Welke overwegingen heeft de school om deze peiling te houden?
1. Als eerste merken we dat er steeds meer leerlingen overblijven.
2. Als tweede wordt door ouders weleens gevraagd hoe het komt dat de Sébaschool meer vakantiedagen heeft. Dit heeft te maken met de verkorte middagpauze, waardoor de schooldagen langer zijn. Zodoende kunnen er meer vakantiedagen worden ingepland.
3. Als derde zien we ook dat veel leerlingen die thuis eten al ruim voor 13.00 uur voor het hek staan te wachten om op het plein te willen spelen.

Het verkorten van de middagpauze heeft wel de nodige consequenties:
1. De schooldagen (behalve de woensdag) duren 15 minuten langer;
2. In een schooljaar kunnen daardoor wel extra vakantiedagen worden ingepland;
3. Omdat het aantal leerlingen tijdens de middagpauze zal stijgen, zijn er meer mensen nodig op met leerlingen over te blijven en pleinwacht te lopen.

Door de peiling laat u ons weten hoe u denkt over de volgende punten:
1. De schooltijden worden dan van 8.30-12.15 en van 13.15 -15.15.
2. Als school bieden we alle leerlingen aan op school te blijven eten.
3. Als uw kinderen op school eten is het gebruikelijk dat ouders ingezet worden om op school met een groep leerlingen te eten en/of pleinwacht te lopen.

Om te weten hoe u hier over denkt krijgt u na de kerstvakantie bericht om mee te doen aan de peiling. De uitslag van deze peiling zal gebruikt worden om een besluit te kunnen nemen om de middagpauze wel of niet te verkorten.Terug naar het nieuwsoverzicht