Verkorten middagpauze

25 april 2020

Na de peilingen die zijn gehouden onder het personeel van de school en de ouders, is in de achterliggende tijd het besluit genomen om de middagpauze vanaf het nieuwe schooljaar 2020-2021 te verkorten. Dat houdt in dat er op alle morgens les wordt gegeven tot 12.15 uur in plaats van 12.00 uur.

De lestijden voor de middag blijven ongewijzigd: 13.15-15.15 uur. Er van uit gaand dat we in een schooljaar wekelijks één uur meer les geven, zal dit zes of zeven extra vakantiedagen opleveren. Deze dagen worden ingeroosterd bij het vaststellen van ons jaarlijks vakantierooster.

Dit besluit heeft wel consequenties voor het overblijven. We verwachten dat veel meer kinderen zullen overeten en dat bieden we ook aan. We zijn er blij mee dat tijdens de peiling 75% van de ouders aangaf het vanzelfsprekend te vinden een bijdrage te leveren bij het overeten of pleinwacht te lopen. Samen met de school wordt de komende tijd, in overleg met de ouderhulp, onderzocht op welke wijze het overblijven zal worden georganiseerd voor het nieuwe schooljaar.Terug naar het nieuwsoverzicht