School gesloten

16 maart 2020

Gisteren heeft onze regering opnieuw maatregelen afgekondigd die vanaf vandaag, maandag 16 maart, van kracht zijn geworden. Het onderwijs kan niet volledig worden gesloten, maar al het mogelijke moet worden gedaan om gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken. Het kabinet heeft de volgende maatregelen genomen:

  • Medewerkers die ziek zijn, blijven thuis;
  • Medewerkers die niet ziek zijn, komen naar school;
  • Leerlingen blijven zoveel mogelijk thuis, behalve de leerlingen van ouders met cruciale beroepen;
  • Het kabinet heeft op internet een lijst van de cruciale beroepen gepubliceerd.

Voor onze school en de Voorschool Rehoboth geldt dat we in ieder geval vanaf vandaag, maandag 16 maart tot en met maandag 6 april D.V., geen les geven, behalve voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. De ouders in 'vitale beroepen' kunnen contact opnemen met de administratie van de school. Voor een overzicht hiervan verwijzen we u naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
Voor deze leerlingen blijft wel gelden dat leerlingen met klachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis dienen te blijven tot de klachten verdwenen zijn.
We zullen ons, samen met de gemeente Neder-Betuwe, verder gaan beraden over hoe we kinderen van ouders in cruciale beroepen het beste kunnen (laten) opvangen.
Als personeel zullen we plannen gaan maken over hoe we het onderwijs voor alle leerlingen het beste kunnen continueren.
We blijven u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen en vragen u regelmatig Parro en de e-mail na te kijken.

Indien u vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met de administratie of meester Hoogendoorn

> Brief kinderopvang
> Brief Thuisonderwijs algemeen
> Tips voor thuisonderwijsTerug naar het nieuwsoverzicht