Bezoek GBS

20 maart 2020

Op 13 februari bezocht groep 7A de GBS in Leerdam. Na een presentatie over de doelstelling en het werk van deze stichting gingen de jongens en meisjes in groepjes aan het werk om een opdrachtenboekje in te vullen.

De maandag erna was het zendingsgeld van groep 7A bestemd voor de GBS. Het bedroeg € 59,50.

Mede door deze bijdrage is de GBS in staat om het werk te blijven voortzetten: het behoud en de bevordering van het gebruik van de Bijbel in de Statenvertaling en de verspreiding daarvan in ons land, alsmede de verspreiding van zuivere Bijbels in andere talen en landen.

Namens de GBS hartelijk dank voor het bedrag! Hierbij spreken we ook onze waardering uit voor de (groot)ouders die voor het vervoer zorgden!Terug naar het nieuwsoverzicht