Passend thuisonderwijs

3 april 2020

Wat ons opvalt uit de contacten die we met u hebben, is dat alle ouders zich enorm inzetten om het schoolwerk goed op te pakken. Ouders doen hun best om de lesstof te begrijpen en hebben de intentie om dit op een goede manier aan hun kinderen uit te leggen. Dat die manier soms anders is dan de manier van de leerkracht is vanzelfsprekend.

We beseffen ook dat het voor u pittig kan zijn: naast vader of moeder ook leerkracht. De snaar staat bij wijze van spreken bij veel ouders gespannen. Er wordt namelijk veel extra's gevraagd wat de juf/meester eerst deed. Toch is het goed dat de snaar af en toe wat minder strak staat. Het schoolwerk is belangrijk, maar de omgang met uw kind(eren) ook. Voor elk gezin is een goede sfeer waardevol. Met het hele gezin 24 uur per dag bij elkaar, is een hele uitdaging. Diverse uitingen van emoties zijn niet vreemd. Ouders, sla gerust een keer het rijtje sommen of een taalles dat nog niet af is, over! Want een vader of moeder blijft in de eerste plaats toch opvoeder.

Het contact met de ouders hebben we de afgelopen drie weken als heel positief ervaren en we hebben uit uw reacties gemerkt dat het wederzijds is. Hartelijk dank voor de waarderende woorden die we van u blijven ontvangen. Dit doet ons allen goed. Contact met elkaar is belangrijk en blijft ook in de komende weken van groot belang. De leerkrachten zijn er voor uw kind(eren), maar ook voor u.

Aanpassing rooster thuisonderwijs
Omdat het thuisonderwijs langer gaat duren en we merken dat de druk op veel gezinnen toeneemt, gaan we de tijden om schoolwerk aan te bieden voor de middag met één uur verkorten. Het dagrooster is vanaf maandag 6 april van 8.30-12.00 uur en van 13.15-14.15 uur. Als het voor de thuissituatie beter is later of vroeger te beginnen, dan op het dagrooster vermeld staat, neemt u dan de vrijheid om aanpassingen te doen.

Inzet passend thuisonderwijs
Ook voor de periode van maandag 6 april-vrijdag 24 april krijgt u van de leerkracht elke dag voor 17.00 uur via de mail het dagrooster met een instructie voor het werk dat de dag daarop gedaan moet worden.
Onder de ouders wordt ervaren dat de duidelijke omschrijving/instructie van de leerkrachten van groot belang is. Hiermee is het programma overzichtelijk voor ouders, leerlingen en voor de leerkracht. We begrijpen dat we opnieuw een beroep op u doen, maar we vertrouwen helemaal op uw medewerking.Terug naar het nieuwsoverzicht