Start onderwijs op school en vervolg thuisonderwijs

27 april 2020

Vanaf maandag 11 mei gaan de deuren van onze school weer open en verwachten we alle leerlingen op school. Ook de peuters van de Voorschool zijn weer welkom. De ouders die gebruik maken van de Voorschool ontvangen daarvoor een aparte brief.

Vanaf deze dag zijn de leerlingen weer welkom binnen het mandaat dat de overheid heeft gegeven. Hoe gaan we dit organiseren? De samenstelling van de groepen wordt anders. Het leerlingaantal van de groepen 1-8 wordt gehalveerd. Elke groep van gemiddeld 8 à 15 leerlingen komt twee dagen op school. De schooldagen zijn maandag/donderdag of dinsdag/vrijdag. Bij de verdeling van de groepen streven we ernaar om kinderen uit 1 gezin zoveel als mogelijk op dezelfde dagen naar school te laten gaan. De groepslijst zult u binnenkort via de e-mail ontvangen.

Op woensdag wordt er geen les gegeven in groepsverband.

Om zo min mogelijk verplaatsbewegingen te hebben van leerlingen en ouders, blijven de leerlingen de hele dag op school. De schooltijden worden daarom tijdelijk aangepast. De schooldagen zijn voor alle kinderen van 8.30-15.00 uur en worden als volgt ingedeeld:
- 8.30-12.00 uur (morgen)
- 12.00-12.45 uur (overeten en pauze)
- 12.45-15.00 uur (middag)
De leerlingen krijgen op de schooldagen met name instructie in de hoofdvakken: rekenen, taal en lezen. Op de schooldagen nemen de leerlingen de schoolboeken mee die ze nodig hebben. Op de andere dagen wordt thuis gewerkt aan het huiswerk dat de leerlingen mee naar huis krijgen. Het thuisonderwijs wordt zo ingericht dat de leerlingen zelfstandig het schoolwerk kunnen maken. Er zullen voor de dagen dat de leerlingen thuis zijn geen dagroosters worden verstuurd door de leerkrachten. Wel kunt u voor maandag 11 mei een mail van de juf/meester van uw kind tegemoet zien met aandachtspunten om de schooldag te beginnen.

Vanaf maandag 11 mei zal meester Hoogendoorn wekelijks blijven zorgen voor de weekopening en de weeksluiting. Op de dinsdag, woensdag en donderdag zullen de leerkrachten de Bijbelvertelling blijven verzorgen. De luisterlink wordt op onze website geplaatst en is op alle dagen tussen 8.00-20.00 uur te beluisteren.

Op deze manier willen we het geven van onderwijs tot vrijdag 29 mei vorm geven, tenzij de overheid andere besluiten neemt.

Schoolregels vanaf 11 mei
Enkele regels die vanaf maandag 11 mei gelden:

 • Leerlingen met gezondheidsklachten mogen niet naar school.
 • Als er in het gezin verkoudheidsklachten zijn, moeten de kinderen ook thuis blijven.
 • Ziekmeldingen kunnen, zoals gebruikelijk, telefonisch of via de website worden gedaan.
 • Ouders brengen hun kind tot het schoolhek en komen niet op het schoolplein en in de school.
 • Kinderen worden door één persoon gebracht. Ook deze personen mogen geen klachten hebben.
 • Leerlingen van de groepen 3-8 zijn vanaf 8.15 uur welkom op het schoolplein en gaan daarna direct naar binnen. Voor schooltijd mogen deze leerlingen niet op het plein spelen.
 • Leerlingen van de groepen 1 worden om 8.30 uur op school verwacht.
 • Leerlingen van de groepen 2 worden om 8.25 uur op school verwacht.
 • Voor de jarigen is het niet mogelijk te trakteren en de klassen rond te gaan.
 • Er wordt geen speelgoed van thuis meegenomen.
 • Ouders en vrijwilligers kunnen geen werkzaamheden in het schoolgebouw uitvoeren.

Overige punten waar we op school rekening mee houden:

 • De leerkracht organiseert vaste momenten waarop de leerlingen hun handen kunnen wassen.
 • Na toiletbezoek en voor het eten wordt altijd met zeep gewassen.
 • De afstand tussen de leerkracht en de leerlingen is ten minste 1,5 meter. Dit wordt in elk lokaal fysiek weergegeven.
 • In de klas zitten de leerlingen verspreid door het lokaal en houden ruime afstand van elkaar.


Terug naar het nieuwsoverzicht