Formatie 2022-2023

7 juni 2022

We zijn momenteel bezig met het vaststellen van de personele formatie voor het nieuwe schooljaar. Met het leerlingaantal in het nieuwe schooljaar gaan we uit van 11 groepen. Door de instroom van de Oekraïense leerlingen gaan we echter naar 13 groepen. We hopen dat de vacatures die zijn ontstaan vanwege de komst van de Oekraïense vluchtelingen spoedig vervuld kunnen worden. Voor de samenstelling van de groepen zijn de volgende besluiten genomen:

  • Gezien het te verwachten leerlingaantal van de huidige groepen 1A en 1B (combinatiegroep) zal er één groep 2 van 32 leerlingen worden gevormd.
  • Door de komst van jonge Oekraïense leerlingen gaan we na de zomervakantie werken met vier kleutergroepen in plaats van drie. Er zullen drie groepen 1 worden gevormd. Over de samenstelling van de groepen wordt nagedacht in overleg met de huidige leerkrachten of pedagogisch medewerksters.
  • De huidige groepen 2A en 2B (combinatiegroep) zullen opnieuw worden gevormd tot twee groepen 3 . De groepssamenstelling zal in overleg met de huidige leerkrachten worden verdeeld. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u dat uiterlijk tot woensdag 13 juni aangeven bij de huidige leerkracht van uw kind.
  • Er wordt ook een Nieuwkomersklas gevormd. In deze groep worden Oekraïense leerlingen geplaatst in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.
  • Door de komst van 2 kleinere groepen 3 worden de groepen 5A en 5B tot één groep 6A van 34 leerlingen gevormd. We hebben in het verleden vaker de ervaring opgedaan dat een grote groep leerlingen vaak positief bijdraagt aan de samenhang en de contacten onderling. Daarom zien we dit ook met vertrouwen tegemoet.

Mede in het kader van het Nationaal Onderwijs Programma willen we in ieder geval in de grote groepen 2A, 4A en 6A structureel meer personeel gaan inzetten om goed tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind.Terug naar het nieuwsoverzicht