Rapport

27 juni 2020

De laatste periode van het schooljaar 2019-2020 is een bijzondere schoolperiode geweest. Een periode van thuisonderwijs, een periode dat halve klassen naar school mochten en een periode dat alle leerlingen weer naar school mochten. De periode van 8 juni tot de zomervakantie is 6 weken. Dit is wel kort om met name voor de groepen 3-6 een evenwichtige becijfering te geven.

Daarom hebben we het besluit genomen om dit keer geen rapportcijfers op het rapport te vermelden voor de leerlingen van de groepen 3-6. Om u enig inzicht te geven in de voortgang van uw kind, ontvangt u wel een rapport van de toetsresultaten van de Cito (lezen, spelling en rekenen). De uitslag van de resultaten voor de groepen 3-6 zijn ook te zien in ParnasSys en zullen de leerlingen vrijdagmorgen 17 juli op papier mee naar huis krijgen.

Het is nog onzeker of de uitslag van de Entree-toets, die op dit moment in groep 7A wordt gemaakt, er voor de zomervakantie is. Mogelijk zal dit na de zomervakantie bekend worden. We beraden ons nog over de wijze waarop we van de leerlingen van de groepen 7 en 8 hun resultaten bekend maken.Terug naar het nieuwsoverzicht