Uit het bestuur

21 september 2020

Donderdag 16 juli was de ledenvergadering van de VCOG. De bestuursleden A.J. Mauritz en P. Hoekman zijn herkozen. Dhr. H.J. van den Bosch stelde zich na 18 jaar niet meer herkiesbaar. Ook vanuit onze school willen we dhr. Van den Bosch hartelijk bedanken voor zijn inzet en meeleven met het onderwijs(gevend personeel). In zijn plaats is gekozen: dhr. R. Verwoert, Eikenlaan 40 te Ochten.

Woensdag 26 augustus is bestuurslid R.T. Michielse toegelaten door het curatorium van de Gereformeerde Gemeenten om de lessen te volgen aan de Theologische School in Rotterdam. Hij zal opgeleid worden tot dienaar van het Goddelijke Woord. We bedanken dhr. Michielse voor zijn inzet en wensen hem voor het toekomende van harte Gods zegen toe.Terug naar het nieuwsoverzicht