Schoolgids 2020-2021

21 september 2020

De eerste schooldag is aan uw oudste kind de nieuwe schoolgids meegegeven. De meest actuele versie is ook op de website geplaatst. Daarin is de leerlinglijst van groep 1B/2B ook aangepast. In de schoolgids was de groepslijst van groep 2A per abuis ook afgedrukt bij groep 1B/2B.

Enkele schoolregels willen we onder uw aandacht brengen:

  1. De leerlingen van groep 1 t/m 7 dienen hun fiets bij binnenkomst op het plein aan de rechterkant te plaatsen. De leerlingen van groep 8 plaatsen hun fietsen aan de linkerkant (naast het overdekte fietsenhok). Het fietsenhok is bestemd voor personeel en ouders die zich als vrijwilliger inzetten voor onze school.
  2. De dinsdag en donderdag zijn onze fruit- en waterdagen. Wilt u er aan denken dat u uw kind(eren) deze dag alleen water meegeeft om te drinken en een gezond tussendoortje meegeeft? Alvast hartelijk dank!
  3. Het gebruiken van rijdend materiaal (skeelers, wave-boards, skateboards en oxboards) is vanwege de nieuwe schooltijden voor schooltijd en tijdens de pauzes niet meer toegestaan.


Terug naar het nieuwsoverzicht