Corona-nieuws

16 oktober 2020

Beslisbomen
De afgelopen weken is het aantal besmettingen met het corona-virus behoorlijk gestegen. Het is van belang om de corona-regels goed in acht te nemen. Naast de basisregels van handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog en de afstandsregel (voor volwassenen) hanteren we ook de officiële beslisboom m.b.t. het wel of niet toelaten van leerlingen:

> kinderen 0-6 jaar
> kinderen 7-12 jaar

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Algemene informatie kunt u vinden op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Bel bij vragen het team infectieziektebestrijding. Zij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer: 088-144 7272.

Klachten en testen personeel
Het stemt tot blijdschap te kunnen opmerken dat het aantal ziektegevallen onder het personeel van de zomervakantie tot herfstvakantie relatief laag was. Tot nu toe hebben enkele collega's zich moeten laten testen i.v.m. aanwezige klachten. Daarvan zijn twee leerkrachten positief getest op corona. De ouders van de leerlingen van groep 6A en groep 1B/2B zijn in kennis gesteld. Alleen de ouders van de leerlingen van groep 6A hebben informatie ontvangen van de GGD. De overige ouders hebben geen informatie ontvangen, omdat andere leerlingen, volgens de gegevens van de GGD, geen contact van de jufs zijn en om die reden geen risico van besmetting hebben gelopen. Inmiddels is één van beiden weer klachtenvrij en heeft ze afgelopen donderdagmorgen weer les kunnen geven.
Ook is een administratief medewerkster positief getest op corona. In de vorige nieuwsbrief hebben we u gemeld dat ze een ernstige operatie heeft gehad. Sinds de zomervakantie is zij niet op school geweest. We hopen en bidden dat ze deze virusinfectie te boven mag komen.

Quarantainebeleid
Afwezigheid leerkracht
Als school hebben we nagedacht over de invulling van het onderwijs voor de momenten dat we onverhoopt met ziekte of quarantaine onder het personeel te maken krijgen en vervanging niet mogelijk is. We hebben daar de volgende punten over afgesproken.

 1. Als een leerkracht vanwege COVID-19-gerelateerde klachten een test moet ondergaan, zal de leerkracht thuis moeten blijven tot de uitslag bekend is.
 2. De directie probeert vervanging te regelen voor deze leerkracht. Als dit niet lukt, is de groep thuis. Er zal tot de testuitslag bekend is niet gezorgd worden voor thuisonderwijs.
 3. Is de testuitslag negatief dan gaat de leerkracht aan het werk en komen de leerlingen weer op school. Is de testuitslag positief dan moet de leerkracht in quarantaine.
 4. Er start dan een wisselprogramma:
  a. Voor de groepen 1A, 1B/2B en 2A geldt dat een parallelleerkracht verantwoordelijk wordt voor een andere groep. Situaties die zich voor kunnen doen: Als één juf niet op school kan komen, dan krijgt elke groep 1 dag in de week extra vrij. Als meer leerkrachten ziek of in quarantaine zijn, komt er op maandag en donderdag een groep naar school en op dinsdag en vrijdag komt dan een andere groep naar school. Als een noodsituatie van kracht wordt, kan het voorkomen dat een groep op woensdagmorgen naar school komt.
  b. Voor de groepen 3 t/m 8 geldt ook dat de parallelleerkracht verantwoordelijk wordt voor beide groepen. De ene groep komt de ene dag naar school, de andere groep de volgende dag. De leerkracht van de parallelgroep draait in beide groepen dezelfde programma's waarbij zoveel mogelijk aandacht aan de hoofdvakken geschonken wordt. Op de woensdagen zal per week gewisseld worden. Er is geen thuisonderwijs voor de leerlingen behalve het reguliere huiswerk.
  c. Voor de groepen 5A, 6A en 8A zijn geen parallelgroepen. In het geval dat deze groepen te maken krijgen met afwezigheid van een leerkracht wordt per situatie bekeken hoe het onderwijs kan worden georganiseerd. We proberen zoveel als mogelijk fysiek onderwijs te geven en als vervanging niet mogelijk is, dan wordt thuisonderwijs opgestart.
  Schoolnieuws nr. 2 2020/2021

Afwezigheid leerling

 • Als vanwege COVID-19-klachten een test afgenomen moet worden in het gezin waaruit een leerling komt, blijft de leerling thuis tot de uitslag bekend is. Als de test positief is, zal er (afhankelijk van het aantal dagen dat een leerling in quarantaine zit) vanaf de volgende dag thuisonderwijs voor die leerling ingezet worden.
 • Als de leerling in quarantaine moet vanwege een nauw contact of besmetting van een huisgenoot, dan wordt naar gelang de periode duurt, thuisonderwijs ingezet.
 • Als een leerling met gezondheidsklachten die anders zijn dan COVID-19 gerelateerde klachten, thuis zit, hoeft de leerling thuis geen schoolwerk te doen.
 • Als een leerling zich ziek voelt, hoeft een leerling in quarantaine thuis geen schoolwerk te doen.
 • Als de leerling beter is en de quarantainetijd is voorbij, kan de leerling na overleg met de GGD weer naar school.

Wel of niet naar school?

 • Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden. Voor meer informatie zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen.
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.
 • Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe.


Terug naar het nieuwsoverzicht