Corona-nieuws

5 december 2020

Beslisbomen
De afgelopen weken is het aantal besmettingen met het corona-virus behoorlijk gestegen. Het is van belang om de corona-regels goed in acht te nemen. Naast de basisregels van handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog en de afstandsregel (voor volwassenen) hanteren we ook de officiële beslisboom m.b.t. het wel of niet toelaten van leerlingen:

> kinderen groep 0-8 jaar

In de vorige Nieuwsbrief hebben we u gemeld dat er twee leerkrachten positief getest waren op COVID-19. Van de collega's die zich de afgelopen tijd hebben laten testen, zijn er drie collega's positief getest. De ouders van de leerlingen van diverse groepen zijn hiervan in kennis gesteld.

Tot nu toe is in de meeste gevallen vervanging geregeld. Alleen bij langdurige afwezigheid wordt een wisselprogramma ingezet. Wilt er voor zorgen dat u dagelijks goed bereikbaar bent? Communicatie vindt plaats via Parro en de e-mail.

Daarnaast hebben we de afgelopen weken ook berichten binnen gekregen dat kinderen in quarantaine zitten, omdat er een huisgenoot positief was getest. Voor thuisquarantaine gelden diverse regels. Als er een huisgenoot positief is getest wordt u gevraagd om bij contact met de GGD nauwkeurig te vragen wanneer uw kind(eren) weer naar school kan. Het is voor ons als school ook belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn. We willen de ouders die hier mee te maken hebben, van harte sterkte toewensen! Het valt niet mee om een langere periode thuis te moeten zitten. Zoals die ouders hebben ervaren: we denken mee om uw kind thuis een goede invulling te geven aan het schoolwerk.

Er zijn tot nu toe enkele kinderen getest, maar gelukkig was de uitslag bij allen negatief.

Quarantainebeleid
Afwezigheid leerkracht
Als een leerkracht vanwege COVID-19-gerelateerde klachten een test moet ondergaan, zal de leerkracht thuis moeten blijven tot de uitslag bekend is.

 1. De directie probeert vervanging te regelen voor deze leerkracht. Als dit niet lukt, is de groep thuis. Er zal tot de testuitslag bekend is niet gezorgd worden voor thuisonderwijs.
 2. Is de testuitslag negatief dan gaat de leerkracht aan het werk. Is de testuitslag positief, dan moet de leerkracht in thuisisolatie.
 3. Er start dan een programma waarbij de ene groep op school is en de andere groep vrij is. De leerkracht van de parallelgroep draait in beide groepen dezelfde programma's waarbij zoveel mogelijk aandacht aan de hoofdvakken geschonken wordt. Er is geen thuisonderwijs voor de leerlingen behalve het reguliere huiswerk.
 4. We proberen zoveel als mogelijk fysiek onderwijs te geven en als vervanging niet mogelijk is, dan wordt thuisonderwijs opgestart.

Afwezigheid leerling
Leerlingen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten mogen naar school.

 • Voor leerlingen geldt dat zij thuisblijven:
  • als de leerling koorts (boven 38 °C) heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 gerelateerde klachten;
  • als een huisgenoot van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts en/of last van benauwdheid heeft.
 • Leerlingen op de basisschool die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden.
 • Wanneer een leerling positief getest is op COVID-19 moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan moet de leerling 72 uur (drie dagen) na de testafname thuisblijven. Indien de huisgenoot dan geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 72 uur na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Zie ook: lci.rivm.nl/informatie-voor-huisgenoten-positief-geteste-covid-19-zonder-klachten
 • Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie ook: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
 • Algemene informatie kunt u vinden op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Bel bij vragen het team infectieziektebestrijding. Zij zijn bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer: 088-144 7272.


Terug naar het nieuwsoverzicht