Start thuisonderwijs

18 december 2020

Zoals al is aangekondigd wordt voor de periode van maandag 4 januari - vrijdag 15 januari thuisonderwijs in gezet. We vragen uw aandacht voor de volgende zaken:

 • Allereerst willen we u hartelijk bedanken voor de correcte wijze waarop vanmorgen de schoolmaterialen zijn opgehaald.
 • Meester Hoogendoorn zal wekelijks zorgen voor de weekopening en de weeksluiting. Het luisterfragment op de homepage van onze website is op maandag en vrijdag van 8.00-22.00 uur te beluisteren.
 • Op de dinsdag, woensdag en donderdag zullen de leerkrachten een bijdrage leveren door de Bijbelvertellingen te verzorgen. De Bijbelvertellingen gaan over de profeet Daniël en gelden voor alle peuters van de Voorschool en alle leerlingen van de Rehobothschool. Deze luisterlink wordt ook dagelijks op onze website geplaatst tussen 8.00-22.00 uur.
 • Bij ziekte van uw kind(eren) of als er in het gezin positief getest is op corona wordt u gevraagd dit te melden via de website van onze school. Op deze manier blijft de leerkracht, de administratie en directie op de hoogte van de gezondheid van u en van onze leerlingen. Als uw kind weer beter is, wordt u gevraagd dit ook kenbaar te maken via de website. Ziek- en betermelden via de website kunt u als volgt doen: Contact, Ziek melden, kies voor 'ziek' of 'beter'.
 • Voor algemene schoolzaken kunt u een e-mail sturen naar directie@rehoboth-opheusden.nl of thuisman@rehoboth-opheusden.nl.

Inrichting thuisonderwijs
Van de leerkracht ontvangt u elke dag voor 17.00 uur via de mail het dagrooster met een instructie voor het werk dat de dag daarop gedaan moet worden. Een duidelijke omschrijving/instructie van de leerkrachten is voor de thuissituatie van groot belang. Dit biedt structuur en overzicht voor ouders, leerlingen en voor de leerkracht.

Het dagrooster voor maandag 4 januari kunt u in de 2e week van de kerstvakantie tegemoet zien.

 • In het dagrooster staat ook vermeld wanneer er een instructiefilmpje is geplaatst. De leerkracht verwijst dan naar onze website. Op onze website kunt u (achter het wachtwoord) de instructiefilms vinden om aan uw kind te laten zien. Per jaargroep zijn mappen aangemaakt waar met regelmaat instructiefragmenten worden geplaatst.
  De instructiefragmenten hebben de leerkrachten zelf opgenomen. Dit dient ter ondersteuning van het thuisonderwijs om de leerstof duidelijk te maken. Na de uitleg van de juf/meester kunnen de leerlingen dan verder met hun schoolwerk.
 • Het dagrooster is van 8.30-12.15 uur en van 13.15-14.15 uur.
 • We vragen u zoveel mogelijk de planning te volgen die de juf/meester dagelijks stuurt. Als het voor de thuissituatie beter is later of vroeger te beginnen, dan op het dagrooster vermeld staat, neemt u dan de vrijheid om aanpassingen te doen. We richten ons met name op de hoofdvakken taal-lezen-rekenen en vanaf groep 5 ook op aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.
 • Als u vragen hebt over het lesprogramma kunt u terecht bij de leerkracht door een e-mail te sturen. De leerkrachten zijn er voor uw kind(eren), maar ook voor u.
 • Tijdens de periode van thuisonderwijs zal door de groepsleerkrachten regelmatig verwezen worden naar de computerprogramma's die we op school gebruiken. Daarvoor moeten de kinderen kunnen inloggen. Tijdens de vorige periode in het voorjaar van 2020 is dit ook mogelijk geweest. U heeft toen inloggegevens en/of instructie gekregen.
  Als u niet meer zo goed weet hoe het ook alweer werkte, kunt u deze link gebruiken voor een handleiding van de programma's van Basispoort.  Dit gaat over rekenen: De wereld in getallen, Engels (My Name is Tom), DC-Online (informatieboekjes) en MijnKlas (Ambrasoft). Als u een kind in groep 3 hebt, krijgt u nog een mail met instructie, omdat het voor hen de eerste keer is.
  Voor Ambrasoft geldt een andere manier. Als het goed is, hebt u daarvoor ook al eerder een activeringscode ontvangen, behalve de groepen 3. Het kan gebeuren, dat de inlog niet meer goed werkt, of u weet de code niet meer. Stuurt u dan een e-mail naar de leerkracht van uw kind. Dan krijgt u per mail de activeringscode weer. 
 • We hopen dat we u zo kunnen helpen in de begeleiding van uw kind(eren). We hebben begrip voor het feit dat u in uw mogelijke thuissituatie niet alles kunt doen.
 • De mogelijkheden om Microsoft Teams in te zetten, zijn ook onderzocht, zodat er contacten met geluid en beeld kunnen worden gelegd. We willen dat gaan inzetten voor groep 8A en leerlingen die individuele persoonlijke begeleiding nodig hebben. Via de leerkracht zult u verdere informatie ontvangen. 
 • Ouders en leerkrachten zullen Parro weer intensief gaan gebruiken. Op deze manier is er onderling contact tussen de ouders/leerlingen en de leerkracht. In deze omstandigheden opnieuw een goed middel voor de contacten thuis en op school!
 • Diverse ouders zullen ongetwijfeld foto's naar de juf/meester sturen. We willen deze foto's (met uw goedvinden) delen met andere ouders/leerlingen. De ingestuurde foto's worden op vrijdag op onze website (achter het wachtwoord) geplaatst. Hierdoor kunnen we van elkaar zien hoe het thuisonderwijs wordt gegeven. Als u de ingestuurde foto's niet geplaatst wilt hebben op de website, kunt u dat direct kenbaar maken bij de juf/meester van uw kind. 
 • Als ouders een onderwijsinhoudelijke bijdrage wil leveren, worden ouders verzocht dit eerst met de leerkracht te delen en niet in de groepsapp te plaatsen. De groepsapp is echt bedoeld om mee te leven in het thuisonderwijs

Ouders, samen met uw kinderen wens ik u, mede namens het personeel van de school, van harte sterkte toe voor de nieuwe periode van thuisonderwijs. Terug naar het nieuwsoverzicht