Vervolg passend thuisonderwijs

14 januari 2021

Ook voor de komende week zal het thuisonderwijs worden ingezet op de wijze zoals het nu ook gaat.

We vragen uw opnieuw aandacht voor de volgende zaken:

 • Meester Hoogendoorn zal zorgen voor de weekopening en de weeksluiting.
 • Op de dinsdag, woensdag en donderdag zullen de leerkrachten een bijdrage leveren door de Bijbelvertellingen te verzorgen. De Bijbelvertellingen gaan de komende week over de profeet Jona en gelden voor alle peuters van de Voorschool en alle leerlingen van de Rehobothschool.
 • Bij ziekte van uw kind(eren) of als er in het gezin positief getest is op corona wordt u gevraagd dit te melden via de website van onze school. Op deze manier blijft de leerkracht, de administratie en directie op de hoogte van de gezondheid van u en van onze leerlingen.
 • Voor algemene schoolzaken kunt u een e-mail sturen naar directie@rehoboth-opheusden.nl of thuisman@rehoboth-opheusden.nl.

Tot en met vrijdag 22 januari krijgt u van de leerkracht elke dag voor 17.00 uur via de mail het dagrooster met een instructie voor het werk dat de dag daarop gedaan moet worden.

 • In het dagrooster staat ook vermeld wanneer er een instructiefilmpje is geplaatst. De leerkracht verwijst dan naar onze website.
 • Het dagrooster blijft ongewijzigd: van 8.30-12.15 uur en van 13.15-14.15 uur.
 • We vragen u zoveel mogelijk de planning te volgen die de juf/meester dagelijks stuurt. Als het voor de thuissituatie beter is later of vroeger te beginnen, dan op het dagrooster vermeld staat, neemt u dan de vrijheid om aanpassingen te doen.
 • Als u vragen hebt over het lesprogramma kunt u terecht bij de leerkracht door een e-mail te sturen. De leerkrachten zijn er voor uw kind(eren), maar ook voor u.

Noodopvang
Onze school stellen we beschikbaar voor noodopvang. Alleen kinderen van ouders met cruciale beroepen en kwetsbare kinderen kunnen hier een beroep op doen. We merken dat de druk op de noodopvang toeneemt. We willen alle ouders vragen alleen een beroep te doen op de noodopvang als het niet anders kan. Het doel van de noodopvang is niet om onderwijs te geven, maar zorgt ervoor dat ouders met een cruciaal beroep hun werk kunnen uitoefenen en leerlingen in een kwetsbare positie extra worden ondersteund. Het zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen in de noodopvang is op dit moment niet haalbaar en is ook niet het doel van de noodopvang.

Ouders die hier vragen over hebben, kunnen contact opnemen met onze Intern Begeleider juf N.W. van Dijk, e-mail nvandijk@rehoboth-opheusden.nl.
Aanmeldingen kunnen direct bij onze administratief medewerkster mevr. T.E. Huisman worden gedaan. Ze is per e-mail: thuisman@rehoboth-opheusden.nl of telefonisch: 06-11442299 te bereiken.

We rekenen erop dat de kind(eren) die al zijn opgegeven de opgegeven vaste dagen aanwezig zullen zijn tussen 8.30-15.15 uur. Wilt u uw kind(eren) de schoolmaterialen voor die dag meegegeven? Als uw kind(eren) niet komen op een opgeven dag, wilt u dit dan kenbaar maken bij de administratie via bovenstaande contactgegevens?

Wanneer mogen leerlingen met klachten naar de noodopvang en wanneer moeten ze thuisblijven?
Aangepast testbeleid leerlingen tot en met 12 jaar:

 • Leerlingen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar de noodopvang;
 • Dit geldt ook voor leerlingen met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid;
 • Hebben deze leerlingen klachten die passend zijn bij COVID-19, zoals hoesten, koorts en/of benauwdheid? Dan laten zij zich testen;
 • Leerlingen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.


Terug naar het nieuwsoverzicht