Quarantainebeleid

19 februari 2021

Als school hebben we opnieuw nagedacht over de invulling van het onderwijs voor de momenten dat we met ziekte of quarantaine te maken krijgen en vervanging niet mogelijk is en fysiek lesgeven niet is toegestaan.

Afwezigheid leerkracht (en groep)

 1. Als een leerkracht vanwege COVID-19-gerelateerde klachten een test moet ondergaan, zal de leerkracht thuis moeten blijven tot de uitslag bekend is.
 2. De directie probeert vervanging te regelen voor deze leerkracht. Als dit niet lukt, is de groep thuis. Er zal tot de testuitslag bekend is niet gezorgd worden voor thuisonderwijs.
 3. Is de testuitslag negatief dan gaat de leerkracht aan het werk en komen de leerlingen weer op school. Is de testuitslag positief dan start er een wisselprogramma of gaan de leerkracht en de groep in quarantaine.
  Het wisselprogramma:
  a. Voor de groepen 1A, 1B/2B en 2A geldt dat een parallelleerkracht verantwoordelijk wordt voor een andere groep. Situaties die zich voor kunnen doen: Als één juf niet op school kan komen, dan krijgt elke groep 1 dag in de week extra vrij. Als meer leerkrachten ziek of in quarantaine zijn, komt er op maandag en donderdag een groep naar school en op dinsdag en vrijdag komt dan een andere groep naar school.
  Voor groep 1I is er geen wisselprogramma.
  b. Voor de groepen 3 t/m 8 geldt: de ene groep komt de ene dag naar school, de andere groep de volgende dag. De leerkracht van de parallelgroep draait in beide groepen dezelfde programma's waarbij zoveel mogelijk aandacht aan de hoofdvakken geschonken wordt. Op de woensdagen zal per week gewisseld worden.
  c. Voor de groepen 5A, 6A en 8A zijn geen parallelgroepen. In het geval dat deze groepen te maken krijgen met afwezigheid van een leerkracht wordt per situatie bekeken hoe het onderwijs kan worden georganiseerd. We proberen zoveel als mogelijk fysiek onderwijs te geven en als vervanging niet mogelijk is, dan wordt thuisonderwijs opgestart.

Als een leerling of leerkracht positief is getest, zal de groep volledig 5 dagen in quarantaine moeten. Dit zal in nauw overleg met de GGD worden afgestemd.

 • De leerkracht gaat dan vanuit huis de lessen verzorgen.
 • De leerkracht krijgt een dag om het onderwijs vanuit huis op te starten en voor te bereiden. Die dag hebben de leerlingen geen les.
 • De school informeert de ouders op welke wijze de schoolmaterialen thuis komen en op welke wijze het onderwijs wordt ingericht. Voor de kleuters zal een lespakket worden samengesteld.
 • Na dag 5 kunnen leerlingen mogelijk nog thuis zijn. Bij niet testen blijven leerlingen 5 dagen extra in quarantaine. Bij een negatieve testuitslag mogen leerlingen wel naar school. Afhankelijk van het aantal aanwezige leerlingen zal het onderwijs dan weer fysiek worden opgestart.

Afwezigheid leerling

 • Als bij een ziek gezinslid vanwege COVID-19-klachten (koorts en/of benauwdheid) een test afgenomen moet worden, blijft de leerling thuis tot de uitslag bekend is. Als de test positief is, zal (afhankelijk van het aantal dagen dat een leerling in quarantaine zit) Teams worden ingezet om de lessen die op school worden gegeven thuis te kunnen volgen.
 • Als een leerling positief getest is en in quarantaine moet, dan wordt naar gelang de periode duurt, ook Teams ingezet.
 • Als de leerling beter is en de quarantainetijd is voorbij, kan de leerling na overleg met de GGD weer naar school.


Terug naar het nieuwsoverzicht