Schoolregels - corona

26 maart 2021

Enkele schoolregels brengen we (soms met een aanpassing) onder uw aandacht:.

 • De laatste weken merken we dat er bij de kleuteringang en in de kleuterhal teveel ouders aanwezig zijn. Ouders brengen hun kind tot het schoolhek en komen in principe niet op het schoolplein en in de school. Ouders die hun kind voor het eerst naar de peutergroep of naar groep 1I brengen, mogen wel op het schoolplein en in de school komen. Er mag één ouder tegelijk in een lokaal aanwezig zijn.
 • Kinderen worden door maximaal één persoon gebracht.
 • Leerlingen worden op de volgende wijze op school verwacht:
  • Leerlingen zijn vanaf 8.15 uur welkom op het schoolplein en gaan vanaf 8.20 uur naar binnen. Tot 8.15 uur is het schoolhek gesloten. Helaas gebeurt het wel dat leerlingen soms al om 8.00 uur voor het hek staan te wachten...
  • Wilt u er voor zorgen dat uw kind om 8.30 uur in de klas aanwezig is? We willen de schooldag echt om 8.30 uur beginnen. Helaas komen er geregeld leerlingen te laat...
  • Voor leerlingen die tussen de middag thuis eten blijft het schoolhek tot 13.00 uur gesloten.
 • De eigen juf/meester zal de leerlingen in het lokaal opvangen.
 • In de klas hebben de leerlingen een vaste zitplaats.
 • De leerkracht organiseert vaste momenten waarop de leerlingen hun handen kunnen wassen.
 • Voor de jarigen is het wel mogelijk te trakteren (verpakt) in hun eigen groep, maar ze gaan geen klassen rond.
 • Er wordt geen speelgoed van thuis meegenomen.
 • We zijn erg terughoudend om ouders toe te laten in school. Als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor overblijven of pleinwacht), dan wordt voor volwassenen bij de ingangen van de school de gezondheidscheck gehanteerd en de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen.
 • Voor volwassenen is het dragen van een mondkapje in de gangen en hallen van de school verplicht. Leerlingen dragen geen mondkapje.
 • Overige werkzaamheden door onze ouders, zoals bijv. het kaften van boeken, worden zoveel als mogelijk thuis gedaan. Vragen hierover kunt u per mail stellen aan juf Van Zetten, nvanzetten@rehoboth-opheusden.nl
 • Oudergesprekken vinden in principe alleen via Teams of telefonisch plaats.


Terug naar het nieuwsoverzicht