Corona en ons onderwijs

17 september 2021

In de eerste weken van het schooljaar ontvingen we berichten dat kinderen in quarantaine zitten, omdat er een huisgenoot positief was getest op COVID-19. Er zijn tot nu toe enkele kinderen getest, waarvan één leerling positief is getest. In overleg met de GGD zult u als ouders alleen worden geïnformeerd als een leerling in de besmettelijke periode op school was. Anders is het niet nodig om contacten te informeren. Overige punten die van belang zijn om te weten hoe we omgaan bij een positieve besmetting met COVID-19:

 • Als er thuis een zelftest is afgenomen bij een huisgenoot en de uitslag is positief, dan blijft een leerling thuis, totdat de uitslag van de test van de GGD binnen is.
 • Als er een huisgenoot positief is getest wordt u gevraagd om bij contact met de GGD nauwkeurig te vragen wanneer uw kind(eren) weer naar school kan. Het is voor ons als school ook belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn.
 • Als de leerling in quarantaine moet vanwege een nauw contact of besmetting van een huisgenoot, dan wordt naar gelang de periode duurt, thuisonderwijs ingezet.
 • Als een leerling zich ziek voelt, hoeft een leerling in quarantaine thuis geen schoolwerk te doen.
 • Als de leerling beter is en de quarantainetijd is voorbij, kan de leerling na overleg met de GGD weer naar school.

We willen de ouders die hier mee te maken hebben, van harte sterkte toewensen! Het valt niet altijd mee om een langere periode thuis te moeten zitten.
Als een leerkracht vanwege COVID-19-gerelateerde klachten een test moet ondergaan, zal de leerkracht thuis moeten blijven tot de uitslag bekend is.

 • Meester Hoogendoorn probeert vervanging te regelen voor deze leerkracht. Als dit niet lukt, is de groep thuis. Er zal tot de testuitslag bekend is niet gezorgd worden voor thuisonderwijs.
 • Is de testuitslag negatief dan gaat de leerkracht aan het werk. Is de testuitslag positief, dan gaat de leerkracht in thuisisolatie.
 • We proberen zoveel als mogelijk fysiek onderwijs te geven, maar als vervanging niet mogelijk is, zijn er nog twee mogelijkheden:
  a. Er wordt een wisselprogramma tussen 2 groepen ingezet, waarbij de ene groep op school is en de andere groep vrij is.
  b. Er wordt thuisonderwijs opgestart.

De quarantaineregels in het primair onderwijs worden aangepast vanaf 20 september. Als een kind in de klas besmet is met het coronavirus hoeft niet meer de hele klas in quarantaine. Bij een uitbraak met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD overigens wel adviseren om als groep in quarantaine te gaan. Als een leerling positief is getest, zullen we op grond van het aantal besmettingen en het aantal aanwezige leerlingen op school een keuze maken op welke wijze het onderwijs wordt ingericht.

1,5 meter – veilige afstand

 • Net als in de hele samenleving hoeft ook het onderwijspersoneel vanaf 25 september onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Het blijft echter wel verstandig om elkaar de ruimte te geven en daarom blijft 1,5 meter de veilige afstand. Tijdens gesprekken op school zullen we dit zoveel als mogelijk en gewenst ook blijven doen.
 • Tussen leerlingen onderling en tussen leerling en volwassene hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

De overige (basis)regels die op school gelden:

 • Bij corona-gerelateerde klachten: thuis blijven en laten testen in de GGD-teststraat. Wie positief test, gaat in quarantaine.
 • Voor alle peuters en leerlingen geldt dat zij bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) gewoon naar school mogen, behalve als er sprake is van veel hoesten, koorts en/of benauwdheid. Op onze website is de beslisboom te vinden en geeft aan wanneer een kind naar school mag.
 • Vaak en goed handen wassen blijft belangrijk.
 • Ouders brengen hun kind zoveel als mogelijk is tot het schoolhek of de deur van de school. Los van corona bevorderen we hiermee de zelfredzaamheid van onze jonge leerlingen.


Terug naar het nieuwsoverzicht