Personeel

16 juli 2021

Duale student
Meester D. den Hartog heeft, als 3e jaars duale student van Driestar Educatief, van de achterliggende drie jaar 2,5 jaar werkervaring opgedaan op onze school en een half jaar op de Sébaschool.
Omdat de meester naar het 4e studiejaar gaat, is het vanuit de opleiding opnieuw vereist om op een andere school werkervaring op te doen. Na de zomervakantie zal meester Den Hartog werkzaam zijn op de Eben-Haëzerschool. We bedanken de meester voor zijn inzet en wensen hem ook voor het komende jaar een goede leertijd toe.

Engelse les
Er is een einde gekomen aan de Engelse lessen die juf B. van Horssen de achterliggende 17 jaar heeft gegeven. Aanvankelijk was ze in dienst van de school, maar de achterliggende jaren was ze als vrijwilliger aan school verbonden. We willen de vrouw van meester Van Horssen heel hartelijk bedanken voor het werk dat ze heeft mogen doen en wensen haar het goede toe voor de onbekende toekomst. Na de zomervakantie zal juf Stout op maandag de Engelse lessen gaan verzorgen in de groepen 5 t/m 8.

Zwangerschapsverlof
Vanaf vandaag gaan onze onderwijsassistent juf A.H. Hol-van Doesburg en onze pedagogisch medewerkster van de Voorschool Rehoboth, juf H. Crum-Vlot met zwangerschapsverlof. We wensen beide collega's met hun man de komende tijd van harte sterkte toe. Op vrijdag zal juf G.M. van Tuijl-van Laar de peutergroepen vervangen in de Voorschool en het werk van juf Hol-van Doesburg zal overgenomen worden door de (nieuw benoemde) onderwijsassistenten.

Benoemd als interieurverzorgster
Als interieurverzorgster is benoemd Gerrianne Meijering. Gerrianne zal op woensdagmorgen en vrijdagmiddag enkele uren beschikbaar zijn om schoonmaakwerkzaamheden op onze school uit te voeren. We heten Gerrianne van harte welkom toe en wensen haar een goede tijd toe op onze school.Terug naar het nieuwsoverzicht