Vragenlijst welbevinden kind

16 juli 2021

In de peiling die we onlangs onder de ouders hebben uitgezet kwam naar voren dat de leerlingen ook tijdens het thuisonderwijs erg gebaat zijn bij structuur van het dagelijkse leven thuis en op school. Op school bieden we dat ook dagelijks aan, want rust, reinheid en regelmaat is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Ook kwam naar voren dat met name bovenbouwleerlingen nauwelijks afwijkend gedrag lieten zien. Gemiddeld genomen was er bij leerlingen van de onderbouw meer onrust waar te nemen.

Wat positief tot uiting kwam, was dat de leerlingen in deze periodes goed hebben geslapen. Wel hebt u aangegeven dat een aantal kinderen af en toe onzeker was en dat een aantal kinderen iets minder energie had.

Een gevoel van gemis was sterker aanwezig. Dat is ook goed te verklaren, omdat de contacten veel minder waren. Daarin zien we dat contact belangrijk is, ondanks het gemis aan fysieke aanwezigheid. Met name de laatste thuiswerkperiode had het gebruik van Teams in groep 8A een positief effect.

U hebt betreffende het welbevinden van uw kind in de periode van thuisonderwijs de inschatting gemaakt voor uw zoon/dochter. Daarbij gaf u het cijfer 6,6. De inschatting voor het welbevinden van uw kind voor de periode na het thuisonderwijs dat uw kind weer naar school kon, gaf u het cijfer 8,4. We danken u hartelijk voor het invullen van deze vragenlijst.Terug naar het nieuwsoverzicht