Beslisboom

18 december 2021

Per 14 december is opnieuw een nieuwe beslisboom van kracht geworden. Deze beslisboom is uitgangspunt voor ons handelen. U kunt dit document vinden op de website van onze school.

Minister De Jonge heeft na advies van het OMT besloten dat leerlingen en onderwijspersoneel met milde coronaklachten zoals verkoudheid en hoesten, met een negatieve zelftest naar school kunnen. Bij een positieve zelftest is testen bij de GGD nog steeds nodig.

  • Leerlingen van 4 tot en met 12 jaar hoeven niet thuis te blijven als zij af en toe hoesten of last hebben van bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid).
  • Leerlingen van 4 tot en met 12 jaar moeten wel thuis blijven als ze verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, keelpijn, loopneus, niezen, af te toe hoesten en verhoging tot 38 graden) hebben. Alleen bij deze milde klachten kan volstaan worden met een zelftest.
  • Na een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig om de uitslag te bevestigen.
  • Bij een negatieve zelftest mag het kind naar school als het fit genoeg is.
  • Als de klachten aanhouden op de 2e dag, doet het kind thuis opnieuw een zelftest.
  • Als een kind in de afgelopen 8 weken corona heeft doorgemaakt (positief getest met een GGD-test) en het krijgt milde klachten (neusverkoudheid) dan mag het kind naar school.
  • Als de klachten meer dan mild zijn (coronagerelateerd) en er een vermoeden is op een nieuwe besmetting, wordt gevraagd contact op te nemen met de GGD, 088-1447123.


Terug naar het nieuwsoverzicht