Uitkomst enquête zwemonderwijs

22 april 2022

Onlangs hebben de ouders, die kinderen in de lagere groepen hebben, deelgenomen aan een enquête over het schoolzwemmen. De uitslag is inmiddels op bestuursniveau en in de Adviesraad besproken. De doelstelling van het bestuur blijft: ieder kind behaalt een zwemdiploma. In de uitslag kwam naar voren, dat de helft van de ouders aangeeft dat hun kind al een diploma heeft bij de start van het schoolzwemmen. Een kleine helft wil wel gebruik maken van de huidige vorm, maar daarvan is een flink gedeelte dat een alternatief bespreekbaar vindt.

Na alles overwogen te hebben is besloten om zwemles op woensdagmiddag of donderdagmiddag na schooltijd aan te bieden. De school organiseert dan het vervoer. Ouders gaan mee als begeleiders. De tijd die in de groepen 4 en 5 vrijkomt kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt. We beseffen dat als gevolg van deze beleidskeuze een aantal kinderen mogelijk geen zwemdiploma zal halen. Dit vraagt om verdere doordenking. Het is ook nog niet bekend vanaf wanneer dit zal ingaan, gezien het feit dat de leerlingen van de huidige groepen 4 schoolzwemmen krijgt aangeboden onder schooltijd. Een en ander wordt nog verder uitgewerkt. Als het nieuwe beleid ingaat, willen we dit na een jaar evalueren.Terug naar het nieuwsoverzicht