Adviesraad

15 oktober 2022

Op 6 oktober vergaderde de Adviesraad. Van de drie scholen werden o.a. de uitslag van de OTP (OuderTevredenheidsPeiling) besproken. Hierin kwam naar voren dat de werkzaamheden van de Adviesraad onbekend zijn. Het doel van de Adviesraad is om mee te denken in schoolzaken. D.m.v. de Nieuwsbrief informeren wij u na elke vergadering over de besproken onderwerpen.

De aandachtspunten uit deze enquête (bijv. burgerschapsvorming) neemt onze school mee in het nieuwe jaarplan 2022-2023, die eveneens aan de orde kwam. Daarnaast evalueerden we de schoolontwikkeling 2021-2022.

We bekeken ook de schoolprogramma's 2020-2023, daarin gaat het o.a. over de schoolresultaten en besteding NPO-gelden.

Verder kwam het protocol schoolzwemmen aan bod n.a.v. het nieuwe beleid omtrent schoolzwemmen.

De volgende adviesraadvergadering is op dinsdag 20 december.Terug naar het nieuwsoverzicht