Engels

18 november 2022

Het is al weer een tijdje geleden dat u wat te lezen hebt gekregen van de commissie Engels. Toch is er de afgelopen jaren heel wat gebeurd. Onze school heeft twee jaar geleden een subsidie ontvangen om de overgang van PO naar het VO te optimaliseren. Met deze gelden is er een Native Speaker, in de persoon van juf Stout, aangesteld die vorig schooljaar in de groepen 5 t/m 8 wekelijks een Engelse les gaf / Engelse gesprekjes met leerlingen voerde. Dit schooljaar is haar taak uitgebreid en ontvangen alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 een Engelse les van haar en/of worden gesprekjes in het Engels gevoerd.

Hiernaast zijn er Engelse leesboekjes aangeschaft voor de bovenbouw om de leesvaardigheid te vergroten. Daarnaast bezitten we nu ook Engelse puzzels en doe-activiteiten om zo het aanleren van deze wereldtaal nog verder te stimuleren.Terug naar het nieuwsoverzicht