Samenwerkingsverband

De Rehobothschool is aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband ‘Berséba’ (regio Midden).

In samenwerking met alle reformatorische basisscholen en speciale scholen in ons land kan hiermee gestalte gegeven worden aan de wettelijke taak tot het geven van passend onderwijs.

Samen met de ouders onderzoekt de school of er passende ondersteuning aan hun kind(eren) gegeven kan worden. Als blijkt dat dit niet mogelijk is op de school zelf, heeft de school de opdracht om met ouders naar een passende plaats te zoeken. Daartoe heeft de school een Ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit profiel kunnen de ouders inzien op deze website.

Indien de situatie rondom een leerling daarom vraagt, zal dit besproken worden in het Ondersteuningsteam.

Zie ook de website van Berseba