Nieuwe collega's

Op zoek naar een baan? Kom naar één van de basisscholen in Opheusden of Ochten!

Wie zijn wij?
De Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool in Opheusden vallen samen met de Sébaschool in Ochten onder het bestuur van  de VCOG in de gemeente Neder-Betuwe.
Van de nieuwe collega verwachten wij dat hij/zij:

  1. de grondslag van de school, Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, van harte onderschrijft;
  2. een positieve bijdrage levert een goed en veilig schoolklimaat;
  3. in staat is leerlingen te motiveren en te betrekken en verder te helpen in de leerstof;
  4. meedenkt in de schoolorganisatie.

Wat bieden wij?

  1. Een plaats in de onder-,  de midden- of de bovenbouw behoort tot de mogelijkheden.
  2. Het is mogelijk zowel op een fulltime als op een parttime baan te solliciteren.
  3. Er is plaats voor een onderwijsassistent en een vakleerkracht gym.
  4. Ook zijn wij op zoek naar invalleerkrachten.

Geïnteresseerd?
Inlichtingen worden graag verstrekt door de directeur, de heer E.J. Hoogendoorn, tel. (0488) 443009 (school) of (0488) 441198 (thuis). 

Meer informatie over de andere scholen kunt u vinden op de websites:

  1. eh-opheusden.nl 
  2. www.seba-rehobothschool.nl

Sollicitatiebrieven kunt u tot uiterlijk DV. 1 juni versturen aan de directeur-bestuurder van de VCOG, de heer J.A. Zwerus, Lindelaan 15, 4043 MA Opheusden of per mail: jazwerus@vcognederbetuwe.nl.