Vervoer | Opheusden en Oekraïne

Gemeente Neder-Betuwe - vervoer
Wanneer Oekraïense vluchtelingen naar school gaan is er soms vervoer nodig. Vanaf 8 mei 2023 (na de meivakantie) sluit de gemeente Neder-Betuwe volledig aan bij de verordening leerlingenvervoer zoals deze geldt voor alle kinderen binnen de gemeente Neder-Betuwe. Dit betekent dat u alleen een aanvraag kunt doen voor het leerlingenvervoer wanneer de afstand van het verblijfadres naar school meer is dan 6 kilometer. Hierbij moet rekening gehouden worden met een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Ook kan er vervoer geregeld worden wanneer er sprake is van een handicap.

Heeft u vragen over het leerlingenvervoer of wilt u een aanvraag doen dan kunt u contact opnemen met de gemeente Neder-Betuwe via leerlingenvervoer@nederbetuwe.nl

Voor verdere informatie verwijzen we naar de website van de gemeente Neder-Betuwe https://www.nederbetuwe.nl/oekraine.Overzicht