Agenda

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

16 december 2019

Het eerstvolgende spreekuur van onze schoolmaatschappelijk werkster, mevrouw Ten Hove-Roubos, waarvoor u uzelf kunt opgeven, is maandagmorgen 16 december. Aanmelding kan via: franny@mutare.nu. (U moet dan wel aangeven dat het gaat om een gesprek op de Rehobothschool, omdat er anders voor u kosten aan verbonden zijn). Aanmelden kan ook bij de IB-er, juf. N.W. van Dijk. U hoeft de school niet te vertellen waar het om gaat.

In het informatierek tegenover de directiekamer zijn folders van het infopunt Neder-Betuwe te vinden, waarin alle data staan vermeld wanneer mevrouw Ten Hove-Roubos komt.


Terug naar het activiteitenoverzicht