Agenda

Contactavond

12 december 2019

Begin november hebben ouders via Parro bericht ontvangen om hun kind(eren) in te schrijven voor de contactavonden op woensdag 11 of donderdag 12 december. We zien uit naar uw komst en hopen u allen te ontmoeten.

Naast de leerkrachten zijn de volgende personen beschikbaar voor een gesprek:
* Alleen woensdagavond 11 december juf Van Dijk en juf Vlot (intern begeleiders); * Op beide avonden meester Hoogendoorn (directeur).

In het geval dat u een gesprek met een van genoemde personen wilt aangaan, kunt u dit via de administratie.


Terug naar het activiteitenoverzicht