Adviesraad

De naam verraadt al wat het doel is van onze medezeggenschapsraad. Deze raad adviseert het bestuur. De ouders hebben in grote meerderheid aangegeven af te zien van het instemmingsrecht.

De adviesraad van de Rehobothschool bestaat uit:

  • de heren G.J. Broekhuis en D.R. Rozema, die de oudergeleding vormen en
  • meester P.J. van Horssen en juf J.M. Slokker-van Stee, die het personeel vertegenwoordigen.
    Juf Slokker-van Stee is secretaris.

In de gemeenschappelijke adviesraad van de VCOG zitten twee vertegenwoordigers van de AR van de Rehobothschool. Vanuit de personeelsgeleding is dat de heer Van Horssen. Voor de oudergeleding is is dat de heer G.J. Broekhuis.