Schoolontwikkeling burgerschap

15 maart 2024

Rondom het thema burgerschap hebben we de afgelopen tijd in kaart gebracht waar we staan als school. Er zijn in deze oriëntatiefase vragenlijsten afgenomen bij de leerlingen en ook de collega's zelf hebben vragenlijsten ingevuld. Aan de hand van de antwoorden hierop proberen we zicht te krijgen op de inhoudelijke én de organisatorische kant van het burgerschapsonderwijs.
Inhoudelijk: Wat hebben onze leerlingen nodig voor burgerschap?
Organisatorisch: Hoe is de kwaliteit van de vragenlijst zelf? Meet de lijst wat we willen weten? Past de vragenlijst binnen onze doelstellingen?

Daarnaast is er ook een visiedocument gemaakt waarin de wortels en kaders van ons burgerschapsonderwijs uiteengezet zijn.
Hierbij denken we aan onze schepping, de val van de mens, de noodzaak van wedergeboorte, bekering en geloof, de Heilige Doop en ons geweten. Bij burgerschapsonderwijs gaat het om het verhouden tot God, tot onze naaste, tot de wereld om ons heen en tot onszelf. Met elkaar hebben we zo voldoende ingrediënten voor een goede start en aan de hand hiervan zijn we nu bezig om per groep een plan op te stellen. In dit plan wordt kort genoemd aan welke doelen we de komende tijd gaan werken. We zien burgerschap daarbij niet als een losstaand vak, maar meer als iets dat geïntegreerd in ons onderwijs een plaats moet krijgen.

Wilt u meer informatie over de leerlijn burgerschap die we op onze school hanteren? Kijk dan op www.leerlijnburgerschap.nlTerug naar het nieuwsoverzicht