Onderwijs vanaf 8 juni

5 juni 2020

Start volledig onderwijs
Vanaf maandag 8 juni verwachten we alle leerlingen die gezond zijn weer op school. Ook op woensdag wordt er weer van 8.30-12.15 uur les gegeven aan de groepen 3-8 en groep 1I.
Om zo min mogelijk verplaatsbewegingen te hebben van leerlingen en ouders, blijven de leerlingen nog steeds de hele dag op school. Omdat we tussen de middag een half uur minder pauze hebben en er op woensdag ook weer wordt les gegeven, gaat de school op ma-di-do-vr om 14.45 uur uit. De tijden zijn als volgt ingedeeld:
- 8.30-12.00 uur (morgen)
- 12.00-12.45 uur (overeten en pauze)
- 12.45-14.45 uur (middag)
De leerlingen krijgen op alle schooldagen het gewone lesprogramma.
Op deze manier willen we het geven van onderwijs tot vrijdag 17 juli vorm geven, tenzij de overheid andere besluiten neemt.

Schoolregels vanaf 8 juni
Enkele regels die vanaf maandag 8 juni gelden:

 • Leerlingen blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten, tijdelijk minder ruiken en proeven, moeilijk ademen/benauwdheid en koorts boven 38 graden.
 • Als iemand in het gezin koorts heeft boven 38 graden en/of benauwdheidsklachten, moeten alle schoolgaande kinderen thuis blijven.
 • 24 uur klachtenvrij, dan weer naar school.
 • Ziekmeldingen kunnen, zoals gebruikelijk, telefonisch of via de website worden gedaan.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep of van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Deze beslissing wordt genomen in overleg met ouders, behandelend arts en de directeur van de school.
 • Ouders brengen hun kind tot het schoolhek en komen niet op het schoolplein en ook niet in de school. Kinderen worden door ťťn persoon gebracht. Ook deze personen mogen geen klachten hebben.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
 • Leerlingen van de groepen 3-8 zijn vanaf 8.15 uur welkom op het schoolplein en gaan daarna direct naar binnen. Voor schooltijd mogen deze leerlingen niet op het plein spelen.
 • Leerlingen van de groepen 1 worden om 8.30 uur op school verwacht.
 • Leerlingen van de groepen 2 worden om 8.25 uur op school verwacht.
 • De eigen juf zal de leerlingen in het lokaal opvangen.
 • Bij de deuren van de kleuteringang worden de leerlingen opgewacht door de pleinwacht.
 • Er zijn voor de morgen en de middag pauzes ingesteld. Tijdens de pauze zijn er drie vaste groepen op het plein aanwezig.
 • Voor de jarigen is het weer mogelijk te trakteren (alleen verpakt). Het is niet de bedoeling dat de jarige de klassen rond gaat.
 • Er wordt geen speelgoed van thuis meegenomen.
 • Vaste vrijwilligers kunnen weer werkzaamheden in het schoolgebouw uitvoeren. Deze vrijwilligers worden persoonlijk door de school uitgenodigd.
 • Voor de gymlessen is het nog steeds niet mogelijk om gebruik te maken van de sporthal. De afgelopen weken zijn de gymlessen op ons schoolplein gegeven. Vanaf 8 juni worden de gymlessen buiten of in ons speellokaal gegeven. Als het weer het toelaat zal er gebruik gemaakt worden van het grasveld aan het einde van de Goudenregenstraat.
 • Oudergesprekken vinden zoveel als mogelijk telefonisch of bij het hek van de school plaats.

Overige punten waar we op school rekening mee houden:

 • De leerkracht organiseert vaste momenten waarop de leerlingen hun handen kunnen wassen.
 • Hoesten en niezen doen we in de binnenkant van onze elleboog.
 • De afstand tussen de leerkracht en de leerlingen is ten minste 1,5 meter. Dit is in elk lokaal fysiek aangegeven.
 • Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Leerlingen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen (leerkrachten en andere personeelsleden). Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor bepaalde categorieŽn leerlingen in de praktijk lastig zal zijn. Zo is het in de praktijk onmogelijk om kleuters te verbieden op schoot van de juf te klimmen, en is het voor sommige leerlingen met gedragsproblemen ook heel lastig om afstand te houden. Een leerling met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig. Dit mag en is ook verantwoord. Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiŽntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Ons uitgangspunt is: waar het kan, houden we afstand tussen leerling en leerkracht.
 • Om de voortgang van het onderwijsleerproces kan het noodzakelijk zijn dat een leerkracht een leerling individueel moet helpen. Er wordt dan gebruik gemaakt van een spatscherm.


Terug naar het nieuwsoverzicht